BM 5Ukazał się 5 tom Biblioteki Mariologicznej Maryjne orędzie z Gietrzwałdu. Materiały z sympozjum mariologicznego. Gietrzwałd, 13-15 września 2002 roku. W publikacji zamieszczono treści różniące się nieco od tematyki prezentowanej w poprzednich tomach, które można określić mianem dogmatycznych. W niniejszym tomie przedstawione zostały tematy związane z objawieniami maryjnymi w Gietrzwałdzie, które miały miejsce w roku 1877. Okazją do zajęcia się tym tematem była 125 rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Czytaj więcej…

BM 4Pojawił się 4 tom Biblioteki Mariologicznej Przez Jezusa do Maryi. Materiały z sympozjum mariologicznego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Licheń, 26-27 października 2001 roku. Niniejszy tom swoją niezwykłością znacząco zapisze się w dziejach mariologii, bowiem jako pierwszy podejmuje i rozwija temat Przez Jezusa do Maryi. Treść tomu wypełnia refleksja nad zaskakującymi słowami Jana Pawła II, które wypowiedział 24 września 2000 roku na zakończenie światowego Kongresu Mariologicznego: Ad Mariam per Iesum, które zdają się odwracać dobrze znaną zasadę Per Mariam ad Iesum. W 15 artykułach dokonano spojrzenia na Maryję przez Jezusa, poczynając od refleksji nad tekstami biblijnymi, a na nauczaniu Jana Pawła II kończąc.

Czytaj więcej…

BM 3Ukazał się 3 tom Biblioteki Mariologicznej Mariologia na przełomie wieków. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Niepokalanów, 27-28 października 2000 roku. Mariologia na przełomie wieków to najpierw mariologia, jaka doszła do głosu na XX Międzynarodowym Kongresie Mariologiczno-Maryjnym w Rzymie, to wpisanie mariologii w trynitologię w duchu kongresowego tematu: Misterium Trójcy Świętej a Maryja… Drugi temat wyznaczyła, niejako w sposób naturalny, 50-rocznica ogłoszenia przez Ojca świętego Piusa XII dogmatu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny… W Roku Jubileuszowym świat chrześcijański zwrócił na nowo oczy na Fatimę, a to przede wszystkim za sprawą ogłoszenia tzw. trzeciej tajemnicy fatimskiej. Z tej też racji temat objawień fatimskich i miejsca tego światowego sanktuarium maryjnego w życiu Kościoła stał się również przedmiotem refleksji naszego jubileuszowego sympozjum…

Czytaj więcej…

BM 2Pojawił się 2 tom Biblioteki Mariologicznej Trójca Święta a Maryja. Materiały z sympozjum mariologicznego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Częstochowa, 6-8 września 1999 roku. PTM, niesione wysoką falą ogólnokościelnego programu przeżywania wielkiego Jubileuszu Roku 2000, podjęło temat wyznaczony na światowy Kongres Mariologiczny. Organizatorzy w rzymskiej centrali sformułowali kierunki roztrząsania podstawowego problemu: w Biblii, w patrystycznej tradycji, w średniowieczu, w czasach nowożytnych i współczesnych, w teologii prawosławnej i reformowanej, w liturgii, w dialogu ekumenicznym, w duchowości, w pobożności ludowej oraz w ikonografii.

Czytaj więcej…

BM 1Ukazał się 1 tom nowej serii „Biblioteka Mariologiczna”: Duch Święty a Maryja. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Mariologii KUL oraz Oddział PTT w Częstochowie. Częstochowa, 22-23 maja 1998 roku. Czytelnik znajdzie w tym tomie 13 artykułów, a także inne ciekawe wnioski teologiczne i praktyczne, do jakich doszli uczestnicy sympozjum w trakcie dyskusji panelowej. Temat został zaprezentowany w czytelny i logiczny sposób, wychodząc od źródeł biblijnych, a na nauczaniu Jana Pawła II kończąc.

Czytaj więcej…

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!
Duchu Prawdy, który przenikasz
głębokości Boże, żywa pamięci
i proroctwo Kościoła, prowadź ludzkość
do uznania w Jezusie z Nazaretu
Pana chwały, Zbawiciela świata,
najwyższe spełnienie dziejów.

Duchu Stworzycielu,
tajemniczy twórco Królestwa Bożego,
mocą Twoich świętych darów
wspomagaj Kościół,
aby odważnie przekroczył próg
nowego Tysiąclecia
i niósł przyszłym pokoleniom
światło zbawczego Słowa.

Duchu świętości,
Boskie tchnienie, które porusza wszechświat,
przyjdź i odnów oblicze ziemi.
Wzbudź w sercach chrześcijan
pragnienie pełnej jedności,
aby byli dla świata
skutecznym znakiem i narzędziem
wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem
i jedności całego rodzaju ludzkiego.

Duchu komunii,
duszo i podporo Kościoła,
spraw, aby bogactwo charyzmatów i posług
umacniało jedność Ciała Chrystusowego;
spraw, aby wierni świeccy,
osoby konsekrowane
i wyświęceni szafarze sakramentów
wspólnie dążyli
do budowania Królestwa Bożego.

Duchu Pocieszycielu,
niewyczerpane źródło radości i pokoju,
pobudzaj do solidarności wobec potrzebujących,
dodaj chorym otuchy,
wystawionych na próby obdarz ufnością i nadzieją,
ożyw we wszystkich chęć czynnego zaangażowania
w budowie lepszej przyszłości.

Duchu mądrości,
który nawiedzasz umysły i serca,
spraw, aby postęp wiedzy i techniki
służył życiu, sprawiedliwości i pokojowi.
Wspieraj dialog z wyznawcami innych religii,
pomóż różnym kulturom
otworzyć się na wartość Ewangelii.

Duchu życia,
za Twoją sprawą Słowo stało się ciałem
w łonie Dziewicy,
Niewiasty, która milczy i słucha.
Ucz nas wrażliwości
na tchnienia Twojej miłości
i gotowości do odczytywania zawsze znaków czasu,
które stawiasz na drogach historii

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!
Tobie, Duchu miłości,
wraz z Ojcem Wszechmogącym
i Synem Jednorodzonym
wszelka cześć i chwała
po wszystkie wieki wieków.

Amen.

Oblicza naszej Matki

mb_219.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 91 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
338741