szybkie pozyczki

BM 12Pojawił się 12 tom serii Biblioteka Mariologiczna Wokół objawień maryjnych. Polskie pokłosie XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes, 4-8 września 2008 roku. Kolejny tom Biblioteki Mariologicznej przynosi materiały z częstochowskiego Sympozjum dopełnione o trzy referaty wygłoszone w sekcji polskiej Kongresu w Lourdes. Stanowi on zatem, jak świadczy o tym podtytuł publikacji, „polskie pokłosie” XXII Międzynarodo­wego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego.

Czytaj więcej…

BM 11Pojawił się 11 tom Biblioteki Mariologicznej W nurcie polskiej mariologii. Materiały z sympozjum mariologicznego z okazji 50-lecia Katedry Mariologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Lublin, 24 października 2007 roku. Tom zawiera materiały związane z jubileuszem lubelskiej Katedry Mariologii. Treści, które Czytelnik znajdzie w tej publikacji, stanowią z jednej strony refleksję nad dotychczasowymi dokonaniami Katedry, z drugiej zaś prezentują perspektywy jej dalszego rozwoju.

Czytaj więcej…

BM 10Pojawił się 10 tom Biblioteki Mariologicznej Na polskiej drodze maryjnej. Materiały z sympozjum mariologiczno-maryjnego. Pasierbiec, 21-22 października 2006 roku. Prezentacji „polskiej drogi maryjnej” podjęło się dziesięciu autorów wywodzących się z różnych środowisk teologicznych w naszym kraju. Publikację zamyka, nieznane dotąd, obszerne opracowanie na temat duchowego macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny, przygotowane przez polskich teologów w czasie trwania II Soboru Watykańskiego. Jego autorzy zwrócili się w nim wówczas z prośbą do Episkopatu Polski, aby podjął starania o ogłoszenie dogmatu duchowego macierzyństwa Maryi.

Czytaj więcej…

BM 9Ukazał się 19 tom Biblioteki Mariologicznej Zwycięstwo przychodzi przez Maryję. Materiały z sympozjum mariologiczno-maryjnego, Jasna Góra, 18-19 listopada 2005 roku. IX tom zawiera materiały z ogólnopolskiego sympozjum mariologiczno-maryjnego zorganizowanego na Jasnej Górze z okazji 350 rocznicy zwycięskiej obrony Jasnej Góry. W publikacji Czytelnik znajdzie dziewięć wykładów wygłoszonych na sympozjum a także cztery wystąpienia w ramach dyskusji panelowej na temat: „Polska pobożność maryjna w kontekście jubileuszu jasnogórskiego”.

Czytaj więcej…

BM 8Pojawił się 8 tom Biblioteki Mariologicznej: Niepokalane Poczęcie i życie chrześcijańskie. Materiały z sympozjum mariologiczno-maryjnego, Niepokalanów, 15-17 października 2004 roku. VIII tom serii zawiera zbiór materiałów z sympozjum mariologiczno-maryjnego, jakie odbyło się w Niepokalanowie w dniach 15-17 października 2004 roku. Sympozjum, zorganizowane w 150-rocznicę ogłoszenia przez bł. Piusa IX dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podjęło refleksję teologiczną nad tą prawdą maryjną w szerokim kontekście życia chrześcijańskiego.

Czytaj więcej...

BM 7Ukazał się 7 tom Biblioteki Mariologicznej Niepokalana Matka Chrystusa. Materiały z sympozjum mariologicznego Lublin, 23-24 kwietnia 2004 roku. Tom zawieraja materiały z sympozjum zorganizowanego z okazji 150 rocznicy ogłoszenia Dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, bullą Piusa IX Ineffabilis Deus. Przeprowadzona refleksja naukowa nad nad dogmatem Niepokalanego Poczęcia ma pobudzić do zastanowienia się „nad jego aktualnością, teologiczną doniosłością oraz praktycznymi konsekwencjami”

Czytaj więcej…

BM 6Pojawił się 6 tom Biblioteki Mariologicznej Odkrywanie różańca. Materiały z sympozjum mariologicznego. Kraków, 24-25 kwietnia 2003 roku. Niniejszy tom zawiera materiały z sympozjum poświęconego tematyce różańca. Okazją do odbycia sympozjum było ogłoszenie przez Jana Pawła II dnia 16 października 2002 roku Listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae,  oraz ogłoszenie przez Niego Roku Różańca, trwającego do 16 października 2003 roku. Sympozjum podjęło rozważania w dwóch perspektywach: historycznej i współczesnej.

Czytaj więcej…

BM 5Ukazał się 5 tom Biblioteki Mariologicznej Maryjne orędzie z Gietrzwałdu. Materiały z sympozjum mariologicznego. Gietrzwałd, 13-15 września 2002 roku. W publikacji zamieszczono treści różniące się nieco od tematyki prezentowanej w poprzednich tomach, które można określić mianem dogmatycznych. W niniejszym tomie przedstawione zostały tematy związane z objawieniami maryjnymi w Gietrzwałdzie, które miały miejsce w roku 1877. Okazją do zajęcia się tym tematem była 125 rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Czytaj więcej…

Oblicza naszej Matki

mb_015.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
111028