szybkie pozyczki

BM 13Pojawił się 13 tom serii Biblioteka Mariologiczna Całaś piękna jest, Maryjo. Mariologia na drodze piękna. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszy sanktuariów polskich, Skarżysko-Kamienna, 11-12 września 2009 roku. Tom ten to pokłosie sympozjum mariologicznego, zorganizowanego przez PTM w Skarżysku-Kamiennej. Stało się ono miejscem nie tylko modlitwy i refleksji teologicznej, ale także braterskiego spotkania, a przede wszystkim bardzo owocnej wymiany poglądów i doświadczeń między teologami a duszpasterzami: było spotkaniem teorii z praktyką codziennego duszpasterzowania.

Czytaj więcej…

Ks. Lucjan BalterDnia 16 lutego 2010 roku we wczesnych godzinach rannych zmarł nagle ks. prof. dr hab. Lucjan Balter SAC, wybitny teolog i mariolog, wieloletni członek zarządu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i członek zwyczajny Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej. Przeżył 74 lata, ponad 50 lat jako kapłan.

Pogrzeb o. Lucjana BalteraDnia 22 lutego 2010 r. w kościele Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie odbył się uroczystości pogrzebowe ks. prof. Lucjana Baltera SAC. Przewodniczący PTMu, o. prof. Grzegorz Bartosik OFMConv na zakończenie Mszy świętej pogrzebowej wygłosił mowę. Powiedział m. in.: „Chwila, w której Pan Bóg powołuje człowieka do siebie, jest przede wszystkim okazją do podziękowania, podziękowania Panu Bogu za to dobro, które człowiek zostawił na ziemi…”.

Pogrzeb o. Lucjana BalteraDnia 22 lutego 2010 r. w kościele Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie odbył się uroczystości pogrzebowe ks. prof. Lucjana Baltera SAC. W ostatniej drodze towarzyszyło ok. 200 kapłanów: pallotynów, księży diecezjalnych i zakonnych. Liturgii przewodniczył bp Tadeusz Pikus, delegat J. Eksc. abp. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego. Konferencję Episkopatu Polski reprezentował biskup łowicki Andrzej Dziuba. Swoją obecnością zaszczycił także senior łowicki i pallotyn bp Alojzy Orszulik SAC. Ks. abp. Henryka Hosera SAC, ucznia ks. Profesora i współbrata, który ze względu na pobyt w Afryce nie mógł przybyć, reprezentował Rektor Wyższego Seminarium Duchownego diecezji warszawsko-praskiej.

XV Posiedzenie Publiczne Papieskich AkademiiW dniach 27-28 stycznia 2010 roku w Watykanie odbyło się 14. posiedzenie publiczne akademii papieskich, w którym uczestniczył o. Grzegorz Bartosik – przewodniczący PTMu. Tematem spotkania była „Formacja teologiczna prezbitera”. Podczas audiencji Benedykt XVI zachęcił papieskich akademików do sięgania do skarbca Tradycji Kościoła i dawania, na wzór św. Tomasza, adekwatnych odpowiedzi na wyłaniające się nowe pytania współczesności. Posiedzenie publiczne gromadzi siedem instytucji promujących różne aspekty intelektualnego, duchowego i kulturalnego życia Kościoła. Należą do nich: Papieska Akademia św. Tomasza z Akwinu, Papieska Akademia Teologiczna, Papieska Akademia Niepokalanej, Papieska Międzynarodowa Akademia Maryjna, Papieska Znamienita Akademia Sztuk Pięknych i Literatury Mistrzów przy Panteonie, Papieska Rzymska Akademia Archeologii oraz Papieska Akademia „Cultorum Martyrum”.

BM 12Pojawił się 12 tom serii Biblioteka Mariologiczna Wokół objawień maryjnych. Polskie pokłosie XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes, 4-8 września 2008 roku. Kolejny tom Biblioteki Mariologicznej przynosi materiały z częstochowskiego Sympozjum dopełnione o trzy referaty wygłoszone w sekcji polskiej Kongresu w Lourdes. Stanowi on zatem, jak świadczy o tym podtytuł publikacji, „polskie pokłosie” XXII Międzynarodo­wego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego.

Czytaj więcej…

BM 11Pojawił się 11 tom Biblioteki Mariologicznej W nurcie polskiej mariologii. Materiały z sympozjum mariologicznego z okazji 50-lecia Katedry Mariologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Lublin, 24 października 2007 roku. Tom zawiera materiały związane z jubileuszem lubelskiej Katedry Mariologii. Treści, które Czytelnik znajdzie w tej publikacji, stanowią z jednej strony refleksję nad dotychczasowymi dokonaniami Katedry, z drugiej zaś prezentują perspektywy jej dalszego rozwoju.

Czytaj więcej…

BM 10Pojawił się 10 tom Biblioteki Mariologicznej Na polskiej drodze maryjnej. Materiały z sympozjum mariologiczno-maryjnego. Pasierbiec, 21-22 października 2006 roku. Prezentacji „polskiej drogi maryjnej” podjęło się dziesięciu autorów wywodzących się z różnych środowisk teologicznych w naszym kraju. Publikację zamyka, nieznane dotąd, obszerne opracowanie na temat duchowego macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny, przygotowane przez polskich teologów w czasie trwania II Soboru Watykańskiego. Jego autorzy zwrócili się w nim wówczas z prośbą do Episkopatu Polski, aby podjął starania o ogłoszenie dogmatu duchowego macierzyństwa Maryi.

Czytaj więcej…

Oblicza naszej Matki

mb_419.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
191539