Od redakcji

Tekst zamieszczony w 1 tomie Biblioteki Mariologicznej pt. Duch Święty a Maryja. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Mariologii KUL oraz Oddział PTT w Częstochowie, Częstochowa, 22-23 maja 1998 roku, redakcja naukowa: Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Ks. Teofil Siudy, Krzysztof Kowalik SDB, Częstochowa 1999, s. 5. Zobacz też wersję PDF .

Książka Duch Święty a Maryja przynosi materiały z sympozjum na temat „Maryja a Duch Święty", które odbyło się w Częstochowie, w dniach 22-23 maja 1998 roku, w Wyższym Seminarium Duchownym, a wyrosło ze współpracy Katedry Mariologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z częstochowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Teologicznego. We wnioskach sympozjum zapisano, by w publikacji materiałów Ducha Świętego przestawić przed Maryję, do czego redaktorzy chętnie zastosowali się w imię hierarchii prawd.

W roku poświęconym Duchowi Świętemu temat sympozjum mariologów nie potrzebował adwokata. Kairos jubileuszu wystarczająco za nim przemawiał. Warto jednak wskazać na rację nie związaną z jubileuszem, a wyraźnie merytoryczną: zaleca to zdrowie i uroda tak mariologii, jak maryjnej pobożności. Słabością obu było wie­loletnie i daleko posunięte wyizolowanie z szerokiego kontekstu objawionej nauki o Bogu, Bogu-Człowieku, Duchu Świętym, Kościele i człowieku. Sobór Watykański II wskazał kierunek odnowy: od izolacji do integracji (w sensie uwzględniania powiązań z całością teologii), od mariologii autonomicznej do mariologii w kontekście (chrystologii, pneumatologii, eklezjologii, antropologii, kultury).

Tom Duch Święty a Maryja miał otworzyć serię wydawniczą Katedry Mariologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod tytułem Mariologia w kontekście. Okazało się, że ten piękny pomysł trzeba przesunąć na trzecie tysiąclecie. Pierwszy tom przygotowany wyraźnie w tym duchu narodzi się zatem w Częstochowie, pod Jasną Górą, w roku narodzin Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Niech dobrze służy pneumatologicznemu pogłębieniu mariologii oraz maryjności; niech też szczęśliwie zapowiada owocną współpracę różnych środowisk mariologicznych w Polsce.