Częstochowa, 12 września 2014
Jego Ekscelencja

Ks. Abp Stanisław Gądecki,

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,

Kustosze Polskich Sanktuariów oraz Członkowie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, zgromadzeni na swoim corocznym Zebraniu Plenarnym w Częstochowie, zwracają się za pośrednictwem Waszej Ekscelencji do wszystkich Pasterzy Kościoła w Polsce, Księży Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów, z prośbą o ponowienie Uroczystego Aktu oddania naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi z racji 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Polskie Towarzystwo Mariologiczne, które w jakimś sensie jest spadkobiercą i kontynuatorem Komisji Maryjnej Episkopatu Polski, dostrzega ogromną konieczność ponowienia tego aktu w obliczu zagrożeń duchowych, moralnych i militarnych, wobec których staje nasza Ojczyzna.

Historia Polski, a także historia świata i Kościoła, zwłaszcza w ostatnim wieku po objawieniach Najświętszej Maryi Panny w Fatimie w roku 1917, wyraźnie pokazuje, że Narody, które oddały się bezgranicznie Panu Bogu i Niepokalanemu Sercu Maryi uniknęły kataklizmów dziejowych i wielkich prześladowań wiary. Taka sytuacja miała miejsce między innymi w Portugalii, w Polsce i w całej Europie. Dzięki historycznym Aktom Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda w roku 1946 oraz Episkopatu Polski, pod przewodnictwem Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w roku 1966 Polska została ustrzeżona od takiego zniszczenia wiary, jakie miało miejsce w innych krajach komunistycznych. Co więcej, Opatrzność Boża odpowiedziała na wyrażoną w tym akcie dyspozycyjność i powołała wiele córek i synów naszego narodu do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej.

Równie błogosławione skutki miał Akt oddania świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał św. Jan Paweł II w roku 1984.

Dziś, w obliczu tak wielu niebezpieczeństw i zagrożeń, prosimy o ponowienie tego Aktu oddania naszej Ojczyzny Królowej Polski i Jej Niepokalanemu Sercu, nie tylko z prośbą o to, by strzegła naszej wiary i bytu narodowego w następnych stuleciach, ale także z prośbą, aby zechciała posłużyć się nami – Polakami, do Budowania Królestwa Bożego na całym świecie.

Ufając w pozytywne wysłuchanie naszej prośby, załączamy wyrazy synowskiego oddania z prośbą o błogosławieństwo.

W imieniu Kustoszów Sanktuariów Polskich Ks. Bp Jan Zając Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Sanktuariów

W imieniu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

Następują podpisy 70 członków Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i Kustoszów Sanktuariów Polskich