Wprowadzenie

Tekst zamieszczony w 12 tomie Biblioteki Mariologicznej pt. Wokół objawień maryjnych. Polskie pokłosie XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes, 4-8 września 2008 roku, redakcja naukowa: Ks. Teofil Siudy, Grzegorz M. Bartosik OFMConv, Częstochowa 2009, s. 5-6. Zobacz też wersję PDF Zobacz artykuł w formacie PDF.

Temat objawień maryjnych stał się na nowo aktualny w świadomości i życiu Kościoła za sprawą obchodów 150. rocznicy objawień Najświętszej Maryi Panny w Lourdes (1858-2008). Najbardziej wymownym znakiem i niejako zwieńczeniem całorocznego świętowania tej rocznicy stała się pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI do Lourdes w dniach 13-15 września 2008 roku, a także poprzedzający ją XXII Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny (4-8 września 2008 roku), który tym razem zgromadził mariologów i czcicieli Matki Bożej właśnie w tym znanym na całym świecie francuskim sanktuarium maryjnym. Jak zawsze, organizatorem Kongresu była Papieska Międzynarodowa Akademia Maryjna, tym razem we współpracy z Francuskim Towarzystwem Studiów Maryjnych. Legatem Ojca Świętego Benedykta XVI był francuski kardynał Paul Poupard, emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady Kultury.

Lurdzkie sanktuarium już po raz drugi gościło Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny. Pierwszy raz było to w roku 1958, w setną rocznicę objawień Matki Bożej św. Bernadecie Soubirous. Rozważano wówczas bardzo istotny temat relacji Maryi do Kościoła. Panuje przekonanie, że ta kongresowa refleksja o powiązaniach Matki Jezusa z Kościołem przyczyniła się w jakiejś mierze do włączenia tematyki maryjnej w krąg rozważań o Kościele w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium na Soborze Watykańskim II. Po pięćdziesięciu latach, w roku 2008, na ostatnim Kongresie w Lourdes podjęty został temat objawień maryjnych. „Objawienia Najświętszej Maryi Panny: historia, wiara i teologia” – tak sformułowany temat Kongresu pozwolił jego uczestnikom na w miarę wszechstronne rozważenie tej trudnej, ale wciąż aktualnej i interesującej wielu problematyki.

Kongresowa refleksja podjęta, zwyczajem Międzynarodowych Kongresów Mariologiczno-Maryjnych, zarówno na sesjach plenarnych, jak i w trakcie prac grup językowych (było ich na lurdzkim Kongresie aż szesnaście, a wśród nich oczywiście również sekcja polska w liczbie dwudziestu prelegentów) przyniosła wiele cennych spostrzeżeń i wniosków. Będziemy mogli zapoznać się z nim w pełni, na szerszym forum, kiedy dotrze do nas rzymskie wydanie kongresowych akt. Zanim jednak to nastąpi, Polskie Towarzystwo Mariologiczne postanowiło przybliżyć tematykę lurdzkiego Kongresu na swoim kolejnym dorocznym Sympozjum Mariologicznym, zorganizowanym w siedzibie Towarzystwa w Częstochowie 19 września 2008 roku. Wybrane elementy kongresowej tematyki objawień maryjnych, a także pierwszą próbę podsumowania i oceny Kongresu w Lourdes, zaprezentowali na częstochowskim Sympozjum – w referatach, a także w panelowej dyskusji – polscy uczestnicy XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego (L. Balter, K. Klauza, G. Bartosik, Z. Jabłoński, J. Królikowski, K. Pek). Szczególnym gościem naszego Sympozjum i zarazem głównym prelegentem był o. Salvatore M. Perrella OSM. Ten rzymski profesor Papieskiego Fakultetu Teologicznego „Marianum” i Papieskiego Uniwersytetu „Antonianum”, który był jednym z głównych prelegentów sesji plenarnych Kongresu w Lourdes, przedstawił na naszym sympozjum obszerny referat na temat: „Mariofanie w «dziś» Kościoła i świata”. Zaprezentował w nim swoje własne przemyślenia dotyczące mariofanii, jak również dokonał prezentacji i wstępnego podsumowania prac Kongresu w Lourdes.

Kolejny tom Biblioteki Mariologicznej przynosi materiały z częstochowskiego Sympozjum dopełnione o trzy referaty wygłoszone w sekcji polskiej Kongresu w Lourdes (J. Kumala, S. C. Napiórkowski, T. Siudy). Stanowi on zatem, jak świadczy o tym podtytuł publikacji, „polskie pokłosie” XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego. W tym miejscu warto zaznaczyć, że pozostałe referaty z polskiej sekcji lurdzkiego Kongresu zostaną opublikowane w kwartalniku mariologicznym „Salvatoris Mater” (1/2009).

Przekazujemy Czytelnikom ten kolejny tom Biblioteki Mariologicznej z nadzieją, że treści w nim zawarte przyczynią się do jeszcze lepszej orientacji w tematyce objawień maryjnych.

Ks. Teofil Siudy
Grzegorz M. Bartosik OFMConv