logo ptm3W dniach 19-20 września 2008 roku w Częstochowie w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego odbyło się sympozjum mariologiczne oraz zebranie plenarne Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Pierwszą część spotkania polskich mariologów – w piątek 19 września – stanowiło sympozjum poświęcone tematyce: Mariologia i Lourdes. Było ono podsumowaniem udziału polskiej sekcji w Międzynarodowym Kongresie Mariologicznym, który odbył się w dniach 4-8 września w Lourdes z racji 150 rocznicy objawień Niepokalanej. Uczestnicy częstochowskiego sympozjum wysłuchali referatów o. prof. Salvatore Perrella z Papieskiego Wydziału Teologicznego „Marianum” z Rzymu oraz prof. dra hab. Karola Klauzy (KUL) i ks. prof. dra hab. Lucjana Baltera SAC (UKSW). W drugiej części sympozjum miała miejsce dyskusja panelowa poświęcona tematyce objawień maryjnych, którą prowadził o. prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv. W sympozjum wziął udział także metropolita częstochowski, J. E. ks. abp Stanisław Nowak. W piątek uczestnicy sympozjum modlili się w godzinie Apelu Jasnogórskiego przed cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, a w sobotę uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego.

Z kolei w sobotę, 20 września 2008 roku, miało miejsce plenarne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTM. Członkowie Towarzystwa podsumowali prace zarządu w minionej kadencji 2005-2008, nagradzając gromkimi brawami ustępującego przewodniczącego PTM, ks. prałata dr Teofila Siudego, który był założycielem i organizatorem Towarzystwa w roku 1999 oraz jego przewodniczącym przez trzy kolejne kadencje.

Z kolei Zebranie Plenarne dokonało wyboru nowych władz Polskiego Towarzystwa Mariologicznego na kadencję 2008-2011. Nowym przewodniczącym został o. prof. dr hab. Grzegorz M. Bartosik OFMConv (Niepokalanów), kierownik katedry Mariologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prodziekan tegoż Wydziału.

Ponadto nowy zarząd stanowią:

  • ks. dr Janusz Kumala MIC (Licheń) – wiceprzewodniczący,
  • dr Anna Gąsior (Tarnów) – sekretarz,
  • ks. prał. Jerzy Karbownik (Skarżysko-Kamienna) – skarbnik

oraz członkowie:

  • ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (Lublin),
  • o. prof. dr hab. Zachariasz Jabłoński OSPPE (Częstochowa),
  • prof. dr hab. Karol Klauza (Lublin),
  • ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC (Ołtarzew),
  • ks dr hab. Janusz Królikowski (Tarnów),
  • o. lic. Stanisław M. Piętka OFMConv (Niepokalanów).

Wspólną modlitwą członkowie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego zawierzyli prace nowego zarządu i Towarzystwa opiece Matki Bożej.

Wybór nowego przewodniczącego (zgodnie z wymogami Statutu Towarzystwa) został zatwierdzony przez Konferencję Plenarną Episkopatu Polski w dniu 27 listopada 2008 (por. list przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika z dnia 5 grudnia 2008).

Anna Gąsior
sekretarz PTM

Częstochowa, 20 września – 5 grudnia 2008

Oblicza naszej Matki

mb_169.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 257 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
939468