Ku mariologii w kontekście 1. Soboru Watykańskiego II, Pawła VI i Jana Pawła II
Redakcja: Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Rok wydania: 2008
Stron: 374
Format: 170 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-7363-715-3
Złoty jubileusz Katedry Mariologii KUL owocuje m.in. trzema tomikami „Ku mariologii w kontekście”. Mała złota trylogia ocali przynajmniej niektóre elementy tego dorobku. Pierwszy tom trylogii można by określić mianem „mariologii magisterialnej”, jako że młodzi Autorzy pracowali nad mariologią Soboru Watykańskiego II, Pawła VI i Jana Pawła II.
Book035
Spis treści
Wykaz skrótów
Słowo o złotej trylogii
Mariologia Soboru Watykańskiego II
Polska recepcja mariologii Soboru Watykańskiego II na przykładzie pism ojca Apoloniusza Żynela OFMConv (Grzegorz Gut OFMConv)
Polska recepcja nauki Soboru Watykańskiego II o pośrednictwie Maryi na podstawie „Rycerza Niepokalanej” z lat 1981-1994 (Wiesław Koc OFMConv)
 
Nauka księdza Witolda Pietkuna o macierzyństwie duchowym i współodkupicielstwie Maryi w świetle soborowej Konsytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium (Ks. Bernard Kozłowski)
 
Maryja jako eschatologiczna ikona Kościoła. Próba teologicznego komentarza do 60 numeru Konstytucji dogmatycznej o Kościele (Janusz Kumala MIC)
 
Recepcja myśli Ojców Kościoła w mariologii II Soboru Watykańskiego (Kazimierz Pek MIC)
 
Elementy mariologii św. Ambrożego z Mediolanu w VIII rozdziale Lumen gentium (Przemysław Strażyński OFMConv)
 
Błogosławiona w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Studium mariologicznego rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele Soboru Watykańskiego II (Ks. Jan Usiądek)
Mariologia Pawła VI
 
Wartości życiowe kultu maryjnego w świetle adhortacji Pawła VI Marialis cultus (Ryszard Bogusz OFMConv)
 
Pneumahagijna zasada odnowy kultu maryjnego według adhortacji Pawła VI Marialis cultus (Zdzisław Dzido OFMConv)
 
Teologiczno-duszpasterska problematyka polskiej pobożności maryjnej w świetle adhortacji apostolskiej Pawła VI Marialis cultus (Paweł Konkol)
 
Teologiczny model pobożności maryjnej w świetle adhortacji apostolskiej papieża Pawła VI Marialis cultus (Edward Sobolewski OFMConv)
Chrystocentryczna zasada odnowy kultu maryjnego według adhortacji Pawła VI Marialis cultus (Kazimierz Więsek OFMConv)
Mariologia Jana Pawła II
Znaczenie listu apostolskiego Jan Pawła II Mulieris dignitatem dla duszpasterstwa maryjnego w Polsce (Mirosław M. Adaszkiewicz OFMConv)
 
„Doświadczenie osób i wspólnot chrześcijańskich”. Próba teologicznego komentarza do Redemptoris Mater (Jarosław Agaciński)
 
Maryja w misterium Chrystusa według katechez środowych Jana Pawła II (Anna Dąbrowska)
 
Ireneuszowy temat Maryja – Nowa Ewa w świetle encykliki Redemptoris Mater Jana Pawła II (Artur Florek)
 
Orędownictwo Chrystusa w świetle katechez środowych Jana Pawła II (Karol Fromont)
 
Matka Boża a naród polski według drukowanych kazań Karola Wojtyły: biskupa, kardynała, papieża (Jarosław Jabłoński)
 
Maryja wzorem chrześcijańskiego życia w nauczaniu Jana Pawła II w latach 1978-1985 (Leszek Kleszcz SDB)
 
Macierzyńskie pośrednictwo Maryi w Duchu Świętym według encykliki Jana Pawia II Redemptoris Mater (Małgorzata Kopacz)
 
Ideowe obrazy Maryi w kazaniach Karola Wojtyły, biskupa i kardynała (1962-1978) (Bogdan Kosztyła)
 
Elementy pneumatologicznej mariologii w encyklice Redemptoris Mater Jana Pawła II (Bogusław Kowalski)
 
Maryja w tajemnicy paschalnej w świetle katechez środowych Jana Pawła II (od 06.09.1995 do 12.11.1997) (Marek Kukier)
 
Św. Ludwika Marii Grigniona de Montfort i Jana Pawła II teologia oddania siebie Maryi (Halina Mackiewicz)
 
Najświętsza Maryja Panna Matka Miłosierdzia w pismach księdza arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego w świetle encykliki Jana Pawła II Dives in misericordia (Wojciech Markowski)
 
Matka Odkupiciela i odkupionych w nauczaniu Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny (Jacenty Mastej)
 
Czynny udział Maryi w dziele obiektywnego odkupienia według Jana Pawła II (Zbigniew Boguchwał Orczyk OFM)
 
Znaczenie encykliki Redemptoris Mater dla odnowy pobożności maryjnej (Bogdan Osowski SVD)
 
Recepcja Redemptoris Mater wśród protestantów obszaru niemieckojęzycznego (Monika Pająk)
 
Fiat Maryi według nauczania Jana Pawła II (Daniel Pliszka OFMConv)
 
Maryja w tajemnicy krzyża (J 19,25-27) według Jana Pawła II (Eugeniusz Różański OFMConv)
 
Związek „zawierzenia” Maryi z konsekracją Chrystusowi w chrzcie według Karola Wojtyły, biskupa, kardynała i papieża (Beata Rudzińska CSFN)
 
Mariologia księdza Witolda Pietkuna w świetle encykliki Jana Pawła II Redemptoris Mater (Artur Samsel)
 
Kult Maryi w świetle nauczania Jana Pawła II w latach 1978-1982 (Jan Sawczyński SDB)
 
Maryja w tajemnicy wcielenia według Jana Pawła II (Ks. Wacław Siwak)
 
Kult Maryi w świetle nauczania Jana Pawła II w latach 1983-1985 (Jan Stelmach)
 
Biblijny obraz Maryi w środowych katechezach Jana Pawła II (Vitalie Vacula)
 
Jana Pawła II Redemptoris Mater a Hansa Asmussena Maria, die Mutter Gottes. Studium ekumeniczne (Katarzyna Warmijak)
 
Ideowe obrazy Maryi w encyklikach Jana Pawła II: Redemptor hominis, Dominum et vivificantem, Redemptoris Mater (Ks. Tadeusz Zadykowicz)
Mariologia w syntezie: Soboru Watykańskiego II – Pawła VI – Jana Pawła II
 
Pośrednictwo Maryi w Lumen gentium, Marialis cultus i Redemptoris Mater (Waldemar Kapusta SDB)
Duch Święty a Maryja według adhortacji Pawła VI Marialis cultus i encykliki Jana Pawła II Redemptoris Mater (Piotr Pawlik OFMConv)
Formacja w ruchu Dzieci Maryi w diecezji katowickiej w świetle adhortacji Pawła VI Marialis cultus i encykliki Jana Pawła II Redemptoris Mater (Gabriela Anna Polińska SMI)
Spis treści

Oblicza naszej Matki

mb_160.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 571 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
939647