Teksty o Matce Bożej 10. Chrześcijaństwo ewangelickie
Opracował: Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów
Miejsce wydania: Niepokalanów
Rok wydania: 2000
Stron: 536 + VIII
Format: 150 x 210 mm
Oprawa: twarda
ISBN: 83-87638-17-X
Seria: Beatam Me Dicent, 10
10 tom Tekstów o Matce Bożej oddaje swoje strony ewangelikom. Bo jeśli chodzi nam rzeczywiście o ewangelicką Maryję, niechaj maluje Ją ewangelickie słowo. W zamyśle redaktorów przyjęto konwencję ambitniejszą i bardziej ekumeniczną. Mając na uwadze czytelników katolickich, nie wtajemniczonych w świat teologii braci ewangelików, postanowiono katolickimi interwencjami ułatwić ich zrozumienie. Mając na uwadze czytelników ewangelickich, mniej wtajemniczonych w katolicyzm, również im zaproponowano kilka swoich opracowań, które naświetlają problemy i pomagają je zrozumieć. Kilkudziesięcioletnie doświadczenia międzykościelnych dialogów prowadzonych po Soborze Watykańskim II ponad wszelką wątpliwość pozytywnie zweryfikowały taki sposób chrześcijańskiego współprzebywania.
Book020
Spis treści
O tej książce (Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv)
1. By zrozumieć Braci
 
Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Maryja w teologii i pobożności ewangelików
 
Krzysztof Kowalik SDB – Matka Pana w teologii i pobożności chrześcijańskiej według Komentarza do Magnificat Marcina Lutra
Bp Alfons Nossol – Skupieni wokół Jezusa Chrystusa wraz z Matką Pana i całą rodziną Jego wyznawców
 
Wojciech Życiński SDB – Mariologia Kościoła anglikańskiego
2. Reformacja
 
Dr Marcin Luter – Komentarz do Magnificat
 
Dr Marcin Luter – Postylla domowa (Dwunaste kazanie pasyjne)
 
Księgi symboliczne luteranizmu
 
Dr Marcin Luter – Mały katechizm
 
Dr Marcin Luter – Duży katechizm
 
Filip Melanchton – Konfesja Augsburska
 
Filip Melanchton – Apologia Konfesji Augsburskiej
Jan Kalwin – Maryja i cud wina w Kanie
 
Jan Kalwin – Maryja pod krzyżem
 
Wyznania Kościołów reformowanych
 
Wyznanie szwajcarskie późniejsze (1556)
Katechizm genewski
 
Nieobecność Maryi w liturgii Kościołów reformowanych we Francji w XX wieku
 
Księga publicznych modlitw Kościoła anglikańskiego
3. Postylle staropolskie, kancjonały i agendy
 
Grzegorz z Żarnowca – Ewanielia z wykładem na dzień oczyszczenia Panny Mariej, którą napisał Łukasz Ewanielista św. w 2 rozdziale
 
Grzegorz z Żarnowca – Ewanielia z innym wykładem na niedzielę pierwszą po trzech królach, którą opisał Łukasz Ewanielista św. w 2 rozdziale
 
Samuel Dambrowski – Na dzień zwiastowania Panny Marii
 
Samuel Dambrowski – Na dzień poczęcia Panny Marii
 
Dambrowski – Na dzień oczyszczenia Panny Marii
3. Postylle staropolskie, kancjonały i agendy
 
Ustawa o zwierzchniej chwale Bożej… w kościelech Księstwa Pruskiego (1544)
 
Ustawy kościelne Królestwa Pruskiego (1731)
 
Nowy Kancjonał dla zborów polskich na Śląsku (1776)
Agenda dla Ewangelickiego Kościoła w krajach królewsko-pruskich (1869)
 
Kancjonał pruski (1915)
 
Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (1955)
 
Ks. Adam Kleszczyński – Matka Pana w polskiej liturgii metodystycznej
 
Aneks: (Nie)obecność Maryi w polskich modlitewnikach luterańskich
4. Współczesny ewangelicyzm
 
Ks. Friedrich Heiler – Ewangelicka cześć Marii
 
Ks. Friedrich Heiler – Tajemnica macierzyństwa
 
Ks. Adolf Schlatter – Maria gorszy się Jezusem
Ks. Walter Delius – Objawienia maryjne
 
M. Basilea Schlink – Zwiastowanie
 
M. Basilea Schlink – Pochwała Marii. Matki Jezusowej
 
Pośrednictwo Maryi w oczach protestantów
 
Stanowisko Luterańskiej Konferencji Biskupów wobec zdefiniowania przez papieża dogmatu o cielesnym wniebowzięciu Maryi
 
Ks. Jean de Saussure – Medytacja o Dziewicy, figurze Kościoła
 
Ks. Élie Vidal – Przemówienie radiowe na temat „Maria w Ewangeliach”
 
Br. Roger Schutz z Taizé – W Marii – katolickość serca
 
Ks. Zygmunt Michelis – O Marii
 
Ks. Ryszard Trenkler – Matka i Syn (Adwent)
 
Ks. Ryszard Trenkler – Wielkie Światło (Boże Narodzenie)
 
Ks. Ryszard Trenkler – Dwa pokolenia (Ofiarowanie Dzieciątka)
O Naszej wierze ks. Emila Brunnera
 
Ks. Edward Wende – Jezus a rodzina
 
Ks. Jan Gross – Matka Pana mego
Marta Wernerowa – Kim jest dla mnie Maria?
 
Barbara Irena Stahl-Słama – Chrześcijańskie oblicze Marii w Kościele Ewangelicko-Reformowanym
 
Barbara Irena Stahl-Słama – Kim jest dla mnie Maria?
 
Monika Kwiecień – Kim jest dla mnie Maria?
 
Ks. Bogdan Tranda – W cieniu Syna
 
Ks. Jerzy Stahl, Ks. Bogdan Tranda – (Modlimy się)
Ks. Manfred Uglorz – Święto Bożego Narodzenia zachować w sercu
 
Ks. Jan Gross, Ks. Manfred Uglorz – Modlitwa
 
Ks. Marek Jerzy Uglorz – Wraz z Marią radujmy się w Bogu, Zbawicielu naszym!
 
Ks. Marek Jerzy Uglorz – Czwarta świeca zapalona – przyjęcie Ewangelii
 
Ks. Marek Jerzy Uglorz – Służbą i zawierzeniem nośmy Chrystusa w sobie
 
Ks. Jan Hause – Kim jest w moim wyznaniu Matka Jezusa?
 
Ks. Henryk Czembor – Postylla
 
Ks. Henryk Czembor – Jestem ewangelikiem
 
Postylla (1960). Siódme kazanie pasyjne
 
Ks. Karol Kotula – Prawdziwa rodzina Jezusa
 
Ks. Adam Kleszczyński – Bohaterka dnia zwiastowania
 
Ks. Henryk Kurzawa – Wzór godny naśladowania
Ks. Aleksander Kircun – (Czy wierzymy w Marię?)
 
Paweł Naumowicz MIC – Matka Pana według polskich czasopism ewangelickich (1955-1995)
5. Poszukiwania ekumenicznej czci Matki Pana
 
Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Poszukiwania ks. Hansa Asmussena
 
Ks. Henri Chavannes – Pośrednictwo Marii. Czy jest przeszkodą w dialogu ekumenicznym?
 
„Anioł Pański” i modlitwy Ewangelickiego Bractwa Michała
Stalingradzka Madonna w luterańskim kościele
6. Maryja, Matka naszego Pana. Wytyczne ewangelickie
 
Maria, Matka naszego Pana. Wytyczne ewangelickie
Informacja bibliograficzna
O ilustracjach w niniejszym tomie
Wykaz skrótów
Indeksy
Indeks biblijny
Indeks osobowy
Indeks geograficzny
Indeks rzeczowy
Ilustracje
Spis treści

Oblicza naszej Matki

mb_064.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 174 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
935370