Teksty o Matce Bożej 12. Polskie średniowiecze
Opracował: Roman Mazurkiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów
Miejsce wydania: Niepokalanów
Rok wydania: 2000
Stron: 360 + VIII
Format: 150 x 210 mm
Oprawa: twarda
ISBN: 83-87638-22-6
Seria: Beatam Me Dicent, 12
Tom 12 różni się w sposób wyraźny od poprzednich tomów serii, prezentujących niemal wyłącznie przekłady obcojęzycznych tekstów patrystycznych, teologicznych, homiletycznych i poetyckich. Jego podtytuł – Polskie średniowiecze – określa zawartość antologii nie tylko wedle kryterium geograficznego i chronologicznego, ale również językowego. Poza jej obrębem pozostał wciąż jeszcze niedostatecznie zbadany, a przecież dla rzeczywistości średniowiecznej Polski fundamentalny, nurt maryjnego piśmiennictwa łacińskiego. Pośrednio wszakże nurt ten ujawnia się w każdym niemal z prezentowanych tutaj tekstów polskich, w swej przeważającej większości będących przekładami, przeróbkami, parafrazami czy kompilacjami utworów łacińskich.
Book021
Spis treści
Przedmowa (Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv)
Słowo wstępne
Wybór literatury
Nota edytorska
Skróty bibliograficzne
Modlitwy
 
Pozdrowienie anielskie
 
Zdrowa Maryja, dziwnie jeś poczęła…
Ten jest dzień, jenże Bog uczynił jest…
 
Zdrowa bądź, naświętsza krolewno…
 
Modlitwy do św. Anny i Matki Bożej
 
Kwitnąca roża wyborna…
Modlitwy z Kazań gnieźnieńskich
 
Modlitwy z Rozmyślania przemyskiego
 
Modlitwa-pieśń do Matki Bożej
O Maryja, Matko Krystusowa…
 
O Maria, flos virginum…
 
Modlitwy z kazania Jana z Szamotuł (Paterka)
 
Maryjo, Matko Syna Bożego…
 
Modlitwa do pięciu boleści Najświętszej Maryi Panny
Modlitwy przed kazaniem
 
Modlitwa do Najświętszej Panny
 
Zdrowa bądź Maryja, łaski pełna…
 
Modlitwa odpustowa do Najświętszej Maryi Panny
 
Z tzw. Modlitewnika Nawojki
 
Z tzw. Modlitewnika siostry Konstancji
Z tzw. Modlitewnika Ptaszyckiego I
 
Z tzw. Modlitewnika Ptaszyckiego II
Godzinki
 
Z tzw. Godzinek Wacław
Z tzw. Modlitewnika Gasztołda
Pieśni
 
1. W nurcie pieśni tradycyjnej
 
Bogurodzica
 
Archanjoła posłał…
 
Daj nam, Panno, spomożenie…
 
Krolewno niebieska, Matko krześcijańska…
 
Maryja, czysta dziewice…
 
Mocne Boskie tajemności…
Nasze nadziejo przemiła…
 
Posłał przez anjoły…
 
Posłuchajcie, bracia miła…
 
Radości wam powiedam…
Zdrowaś, gwiazdo morska, Boża Matko święta…
 
2. W kręgu pieśni „nowej”
 
Pieśni Władysława z Gielniowa
 
Pieśni kręgu bernardyńskiego
 
Pieśni z późnośredniowiecznych kancjonałów i druków
 
3. Maryja w pieśniach bożonarodzeniowych, pasyjnych i wielkanocnych
 
Z pieśni bożonarodzeniowych
Z pieśni pasyjnych
 
Z pieśni wielkanocnych
Psałterze
 
Obyczaj mowienia żołtarza Panny Maryjej
 
Psałterz Najświętszej i Najchwalebniejszej Dziewicy Maryi, najsłodszej Matki Pana naszego Jezusa Chrystusa po polsku
Bł. Władysław z Gielniowa – Żołtarz Jezusów
Kazania
 
Z Kazań gnieźnieńskich
 
Jan z Szamotuł – Kazania o Maryi Pannie czystej
 
Kazanie albo rozmyślanie o Pannie Maryjej z nauką żywota świętego
Historie biblijno-apokryficzne
 
Jan z Koszyczek – Żywot św. Anny
 
Baltazar Opeć – Żywot Wszechmocnego Syna Bożego Pana Jezu Krysta
Dwa fragmenty o Matce Bożej
 
Z Rozmyślania przemyskiego
 
Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusowej spisana przez świętego Łukasza
 
Z Rozmyślań dominikańskich
 
Baltazar Opeć – Żywot Pana Jezu Krysta, Stworzyciela i Zbawiciela rodzaju ludskiego
Varia
 
Przecław Słota z Gosławic – Wiersz o chlebowym stole
 
Erazm z Rotterdamu – Wykład „Pozdrowienia anielskiego”
Indeksy
Spis ilustracji
Ilustracje
Spis treści

Oblicza naszej Matki

mb_198.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 137 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
935307