La Beata Vergine Maria nel magistero di Giovanni Paolo IIZbiór artykułów polskich mariologów wydanych przez Międzynarodową Papieską Akademię Maryjną w Rzymie. Swoje artykuły publikują: Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Bogusław Kochaniewicz OP, ks. Antoni Tronina, Krzysztof Guzowski, Janusz Kumala MIC, o. Adam Wojtczak OMI, Danuta Mastalska, ks. Teofil Siudy, Zachariasz Szczepan Jabłoński OSPPE, ks. Janusz Królikowski, Kazimierz Pek MIC, ks. Marek Chmielewski, Wojciech Życiński SDB, Karol Klauza…

Kim jesteś, o NiepokalanaWybór tekstów, ukazujący wszystkim czcicielom Matki Najświętszej i św. Maksymiliana, a także wszystkim wiernym, bogactwo artykułów i wypowiedzi na temat Niepokalanego Poczęcia, drukowanych na łamach „Rycerza Niepokalanej” w latach 1922-1941, 1945-1952 i 1971-2002. Teksty zostały zamieszczone w porządku chronologicznym od pierwszego numeru „Rycerza Niepokalanej”, aby ukazać kształtowanie się myśli maryjnej na łamach czasopisma.

O Najświętszej Maryi Pannie w maju, październiku i przez cały rokRozważania niniejszego zbioru kazań można wykorzystać na nabożeństwach maryjnych w maju i październiku oraz w Mszach Świętych o Najświętszej Maryi Pannie przez cały rok liturgiczny. Są one również hołdem wdzięczności Bogurodzicy Dziewicy Królowej Rodzin za Jej macierzyńską obecność we wszystkich sanktuariach świata i Polski. Rozważania są hołdem wdzięczności Bogurodzicy Dziewicy Królowej Rodzin za Jej macierzyńską obecność we wszystkich sanktuari…

Teksty o Matce Bożej 12Tom 12 różni się w sposób wyraźny od poprzednich tomów serii, prezentujących niemal wyłącznie przekłady obcojęzycznych tekstów patrystycznych, teologicznych, homiletycznych i poetyckich. Jego podtytuł – Polskie średniowiecze – określa zawartość antologii nie tylko wedle kryterium geograficznego i chronologicznego, ale również językowego. Poza jej obrębem pozostał wciąż jeszcze niedostatecznie zbadany, a przecież dla rzeczywistości średniowiecznej…

Misterium MaryiStudium teologiczne przedstawiające relacje między tajemnicą Maryi a tajemnicą Wcielenia i Odkupienia oraz tajemnicą Kościoła. Przez to studium staramy się przede wszystkim odkryć porządek, jaki Bóg ustalił między różnymi tajemnicami życia Maryi, porządek, jaki ustalił między tajemnicą Maryi a tajemnicami Wcielenia i Odkupienia, między tajemnicą Maryi a tajemnicą Kościoła.

Teksty o Matce Bożej 1010 tom Tekstów o Matce Bożej oddaje swoje strony ewangelikom. Bo jeśli chodzi nam rzeczywiście o ewangelicką Maryję, niechaj maluje Ją ewangelickie słowo. W zamyśle redaktorów przyjęto konwencję ambitniejszą i bardziej ekumeniczną. Mając na uwadze czytelników katolickich, nie wtajemniczonych w świat teologii braci ewangelików, postanowiono katolickimi interwencjami ułatwić ich zrozumienie. Mając na uwadze czytelników ewangelickich, mniej wtajemni…

Tajemnica miłosierdziaDzieło to, ilustrujące mistyczne życie Najświętszej Panny, Jej relacje z Trójcą Przenajświętszą, zostało napisane tak żywo i wnikliwie, z tak wielkim Jej umiłowaniem, że odwracając jego kartki, niejako podnosimy zasłonę, by poddać się urokowi coraz nowych obrazów, które nam ukazuje psychologia sacra; by kontemplować rzeczywistość, której Paweł Apostoł nie śmiał ujawnić. Rzeczywistość ta będzie żywić pobożne dusze, a także stanowić temat homilii o…

Maryja w tajemnicy ChrystusaJubileusz Soboru Efeskiego (431-1981) zgromadził chrystologów, mariologów, historyków teologii, patrologów i historyków sztuki. Wspólnie podjęli wielki temat Odwiecznego Słowa, które ciałem się stało i Bożego macierzyństwa Maryi. Przebieg i naukę Soboru Efeskiego rozważali w świetle najnowszych badań. Druga część zrodziła się niezależnie (przynajmniej pod względem formalnym) od sympozjum. Stanowi swego rodzaju antologię tekstów o M…

Oblicza naszej Matki

mb_534.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 205 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
935340