Matka naszego PanaO. prof.. S. C. Napiórkowski podejmuje w niniejszej publikacji problem budzący na ogół silne emocje wśród wszystkich zainteresowanych obliczem polskiego katolicyzmu. Gdy mówi się o ludowej religijności w Polsce, o szczególnej roli, jaką spełnia w niej nadzwyczaj żywotny kult maryjny, poprzestaje się najczęściej na apologii lub krytyce, niewiele natomiast poświęca się czasu na dokładny opis jego teologicznych konsekwencji, a przede wszystkim na re…

Matka i nauczycielkaSzmat czasu upłynął od zakończenia ostatniego Soboru. Od ogłoszenia przez Sobór Watykański II rozdziału o Matce Najświętszej – upłynął szmat czasu. Czy nie należy się dziwić, że aż do tej pory nie napisano w Polsce nowego podręcznika mariologii ani nawet obszerniejszej prezentacji nauki Soboru o Maryi w Tajemnicy Chrystusa i Kościoła? Książka niniejsza wychodzi naprzeciw odczuwanej od dawna potrzebie wypełnienia istniejącej luki. Jakkolwiek nie j…

Teksty o Matce Bożej 5Teksty zebrane w niniejszym tomiku zrodziła tradycja franciszkańska. Ewangeliczność, prostota, konkretność, pobożność serca, decydują o franciszkańskiej ikonie Maryi zarówno w pobożności, jak w teologii. Franciszkańska Maryja jest przede wszystkim Matką Jezusa Chrystusa, naszego Brata, Służebnicą Pańską, świętą przez macierzyńskie przyjęcie Świętego i oblubieńczy związek ze Świętym Duchem, z którego poczęła, ubogą Panią przy ubogim Panu, Bolesną…

Teksty o Matce Bożej 4Teksty zawarte w niniejszej antologii obejmują okres około 270 lat. Zakon Dominikanów istnieje bowiem od roku 1216. Założyciel, święty Dominik, który go zresztą wkrótce osierocił, nie pozostawił po sobie żadnych pism. Najwcześniejszy spośród umieszczonych tu tekstów (staraliśmy się je przedstawić w kolejności chronologicznej), napisany przez pierwszego następcę świętego Dominika, pochodzi z lat raczej trzydziestych niż dwudziestych XIII wieku, os…

Teksty o Matce Bożej 8Podobnie jak poprzedni, obecny tom zawiera teksty maryjne i mariologiczne Kościoła prawosławnego. Bogurodzica ukazana jest w trzech nurtach życia Kościoła: w liturgii, teologii i homilii. Zgodnie z duchowością Kościoła wschodniego, na pierwszym miejscu oddano glos samej liturgii. W niej bowiem najpełniej wyraża się wielowiekowe doświadczenie wiary ludu Bożego. Autorzy tekstów teologicznych i homilii pochodzą z różnych epok dziejów Kościoła pra…

Matka OdkupicielaNie jest to książka do czytania, tylko do medytacji biblijnej. Punktem wyjścia każdej medytacji musi być lektura Pisma Świętego. We wstępie (tzw. główce) do każdej medytacji są skrótowo zasygnalizowane teksty biblijne, które należy odszukać i odczytać wraz z ich kontekstem. Z książki można więc owocnie korzystać z Biblią w ręku. Pierwsze punkty medytacji mają za cel głębsze wprowadzenie w treść teologiczną tekstu.

Teksty o Matce Bożej 7Jest to pierwsza tego rodzaju pozycja w naszym kraju. Pragnie ona przybliżyć czytelnikowi ze środowiska katolickiego bogactwo kultu, jaki Maryja odbiera u naszych braci prawosławnych. Zawartość tomu przedstawia cześć Bogurodzicy w Kościele Wschodnim tradycji bizantyjskiej i słowiańskiej w czterech zasadniczych wymiarach: liturgii Kościoła, ikonografii, teologii i homiletyce. Jeśli chodzi o ikonografię, teologię i homiletykę, wybrane teksty prezen…

„Błogosławić mnie będą”Adhortacja Pawła VI „Marialis Cultus” uzupełniona tekstami z dwóch KUL-owskich sympozjów (1986: Zasady odnowy kultu maryjnego według adhortacji Pawła VI Marialis cultus” i 1987 na temat dróg odnowy kultu maryjnego w świetle tegoż dokumentu). Adhortacja formułuje cztery główne zasady maryjnego kultu. Wielka czwórka, która je rozwija na tych kartach, złożyła do druku teksty bardzo obszerne, tutaj natomiast przedkłada je w formie rygorystycznie zwię…

Oblicza naszej Matki

mb_389.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 103 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
935294