[EN-PL] UBI PRIMUM

Na koncepcji NIEPOKALANEJ

Encyklika papieża Piusa IX

02 lutego 1849

Do naszych Czcigodni Bracia, patriarchów, prymasów, arcybiskupów i biskupów całego katolickiego świata.

Dajemy Ci pozdrowienia, Czcigodni Bracia, a nasze apostolskie błogosławieństwo.

Ledwie Mamy został wyniesiony do wysublimowanej przewodniczącego Księcia Apostołów i zobowiązała rząd Kościoła powszechnego (nie, rzeczywiście, z powodu naszych własnych zdolności, lecz ukrytych wzorów Opatrzności Bożej) niż Mieliśmy wielką pociechę, Czcigodni Bracia, przypominając, że podczas pontyfikatu Grzegorza XVI, Naszego Poprzednika szczęśliwy pamięci, nie było w całym świecie katolickim najbardziej gorącym i cudowne odrodzenie pragnienia, że ​​Najświętsza Matka Boża - ukochanej Matce nas wszystkim, Niepokalanej Dziewicy Maryi - ostatecznie uznany przez uroczystej definicji Kościoła zostały poczęte bez zmazy grzechu pierworodnego.

2. Zarówno do Matki poprzednika i do nas to najbardziej pobożne pragnienia wyraźnie i jednoznacznie objawiona przez próśb wybitnych biskupów, cenionych rozdziałów kanonicznych i zgromadzeń zakonnych, wśród których był znany Zakonu Kaznodziejskiego. Apele te rywalizowały ze sobą w żądaniu natarczywe, że oficjalne pozwolenie przyznawane na słowa Niepokalane być szeroko wykorzystywana i dodana do świętej liturgii, zwłaszcza w prefacji Mszy Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Z największą rozkoszą, zarówno Nasz Poprzednik, a My przychylił się do tych wniosków.

3. Ponadto, Czcigodni Bracia, wielu z was wysłał listy do Naszego Poprzednika, a do nas prosząc, z wielokrotnym nalegań i zdwojoną entuzjazmu, które określamy jako dogmat Kościoła katolickiego, że Najświętsza Dziewica Maryja została poczęta bez zarzutu, a wolne w każdy sposób wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego.

Ani też nie brakuje wybitnych teologów - dziś ludzi z błyskotliwością intelektualną, cnoty, świętości i zdrowej doktryny - którzy tak skutecznie wyjaśnione tej doktryny i tak imponująco uszczegółowione to tezę, że wiele osób jest teraz zastanawiasz się, dlaczego ten zaszczyt, nie ma już przyznawane Najświętszej Maryi Panny przez Kościół i Stolicę Apostolską - na cześć którego powszechna pobożność ludu chrześcijańskiego, tak żarliwie pragnie mieć przyznane Najświętszej Maryi Panny przez uroczysty dekret i przez autorytet Kościoła i Stolicy Apostolskiej ,

4. Witamy rzeczywiście mają takie wnioski były do ​​nas. Mają wypełnione nas z radością. Z naszych najmłodszych lat nic nigdy nie był bliżej do naszego serca, niż oddanie-synowska, głębokie i szczere do Najświętszej Maryi Panny. Zawsze staraliśmy się zrobić wszystko, by przyczynić się do czegoś się, że większą chwałę Najświętszej Maryi Panny, promowania jej honoru, poświęcenia i zachęcanie do niej. W związku z powyższym, od samego początku naszego najwyższego pontyfikatu Mamy najbardziej żarliwie skierowane nasze energie i nasze myśli do tej sprawy tak wielkie znaczenie. Nie udało się nam przez żarliwych modlitw i pokornych, błagać Boga Wszechmogącego, aby oświecić nasz umysł w świetle Jego łaski w celu abyśmy wiedzieli, co powinniśmy zrobić w tej sprawie.

Wielka jest doprawdy Nasza ufność w Maryi. Chwała olśniewający jej meritum, znacznie przewyższające wszystkie chóry aniołów, podnosi ją do samych stopniach tronu Boga. [1] Jej noga nie zmiażdżył głowę szatana. Ustaw między Chrystusem i Jego Kościoła, [2] Maryi, zawsze sympatyczny i pełen łaski, zawsze wydał lud chrześcijański z ich największych nieszczęść i od sideł i napaści wszystkich swoich wrogów, zawsze ratując je przed ruiną.

5. I podobnie jak w naszych czasach, Maryi, z miłością miłosierną kiedyś tak charakterystyczny dla jej matczynego serca, życzenia, przez jej skutecznego wstawiennictwa u Boga, aby zapewnić jej dzieci od smutnych i smutek ładunkiem kłopotów, z ucisków, lęk, trudności, a kary gniewu Bożego, jakie przeżywa świat ze względu na grzechy ludzi. Pragnąc powstrzymać i rozwiać gwałtowny huragan zła, które, jak nam rozpaczać z głębi serca, są wszędzie dotykają Kościół, Maryja pragnie przemienić w radość smutek nasz. Podstawą wszystkich naszych zaufania, jak dobrze wiecie, Czcigodni Bracia, znajduje się w Najświętszej Maryi Panny. Albowiem Bóg dopuścił do Maryi skarbiec wszystkich dobrych rzeczy, tak, że każdy może wiedzieć, że dzięki niej uzyskuje każdy nadzieję, każdą łaskę i wszystko zbawienie. Do tego jest Jego wola, że ​​otrzymujemy wszystko przez Maryję. [3]

W związku z powyższym, Powołaliśmy niektórych kapłanów uznanej pobożności i wiedzy teologicznej, a także kilku kardynałów Świętego Kościoła Rzymskiego, które są znane ze względu na ich umiejętności, pobożności, mądrość, roztropność i znajomość rzeczy Bożych; I mamy skierował ich do wykonania, starannie i dokładnie, najbardziej starannego badania w tej najważniejszej sprawie, a następnie dostarczyć nam pełnego raportu. Dzięki takiej procedurze, czujemy, że są po w wyraźnie oznaczonych śladami naszych przodków i że jesteśmy emulacji ich przykładem.

6. Dlatego, Czcigodni Bracia, wysłaliśmy tę komunikację, że możemy skutecznie zachęcić podziwu oddanie i zapał duszpasterski swoje, a tym samym doprowadzić do tego, że każdy z was, w taki sposób, jak widać pasuje, będzie organizuje publiczne modlitwy oferowanych w swojej diecezji, w tej intencji: że najbardziej miłosiernym Ojcem całej wiedzy będzie raczył oświecić nas w niebiańskim świetle Ducha Świętego, tak, że w sprawie takiej chwili możemy przejść do tego, co będzie wynikać z większej chwały Jego Święte Imię, ku czci Najświętszej Maryi, a na korzyść Kościoła Militant.

Chętnie pragnienie ponadto, że, tak szybko, jak to możliwe, informować nas w sprawie oddania, która ożywia swoich duchownych i swoich ludzi dotyczące Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i jak gorąco świeci pragnienie, że doktryna ta jest zdefiniowana przez Stolicę Apostolską. A szczególnie, Czcigodni Bracia, Chcemy wiedzieć, co się w swojej mądrej wyroku, myślą i pragnieniem w tej sprawie.

7. A ponieważ Mamy już udzielone zezwolenia duchowieństwa rzymskiego, że zamiast tego, co jest zawarte we wspólnym brewiarz, mogą odmawiać specjalne godzin kanonicznych, na cześć Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, które zostały niedawno ułożone i opublikowane, My także, przez obecnego Listu, przyznać się do was, Czcigodni Bracia, wydział, jeśli chcesz go używać, dopuszczające duchownych własnej diecezji, recytować, legalnie i zgodnie z prawem, te same godziny kanoniczne poczęcia Błogosławiona Dziewica obecnie w użytku z duchowieństwem Rzymu. Można to zrobić bez uzyskania kolejnego zezwolenia od nas lub od Świętej Kongregacji Obrzędów.

Wiedząc dobrze, Czcigodni Bracia, wasze oddanie przetargu ku Najświętszej Maryi Panny, jesteśmy pewni, że będzie to twoja przyjemność współpracować, gorliwie i sumiennie, z naszymi życzeniami i że będzie przyspieszyć, aby dostarczyć nam odpowiedzi, które Mamy wymagane.

8. Tymczasem otrzymywać jako zastaw wszystkich niebieskich łask, a przede wszystkim jako świadek Matki dobrej woli wobec ciebie, Błogosławieństwo Apostolskie, które Dajemy z głębi serca do Was, Czcigodni Bracia, jak również do wszystkich duchowieństwo i wiernych powierzonych praktyczne.

Biorąc pod uwagę, w Gaeta, dnia 2 lutego, w roku 1849, w trzecim roku Naszego Pontyfikatu.


·  1. Grzegorz papież, de Exposit. w Libros Regum.

·  2. Bernard, Serm. w czapce. XII Apocalyps.

·  3. Bernard, W Nativit. S. Mariae de Aquaeductu.

 

[IT-PL] Pius IX  – Ubi primum


Jak tylko były wysokie, nie dla naszych zasług, ale dla tajemniczego planu Opatrzności Bożej, wysublimowanej przewodniczącego Księcia Apostołów i przejął ster całego Kościoła, że ​​zostały podjęte przez wielką pociechę, Czcigodni Bracia, jak już wspomniano w poniżej pontyfikatu naszego poprzednika Grzegorza XVI pamięci szczęśliwy, stał się gorącym pragnieniem, że świat katolicki została ostatecznie określona przez Stolicę Apostolską, z uroczystego aktu, która była Najświętsza Matka Boga i nasza Matko najmilsza, Niepokalana Dziewica Maryja, Została poczęta bez grzechu pierworodnego. To pobożne pragnienie jest wyraźnie i niewątpliwie świadczy petycji wysyłanych do Naszego Poprzednika, a my: błaganiu z obchodzonych biskupów, zaległe rozdziały kanonów i rodzin religijnych, w tym znakomitego Zakonu Kaznodziejskiego, który startował w prosząc natarczywie pozwalają ogłosić publicznie i dodać w świętej liturgii, zwłaszcza w prefacji Mszy świętej o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, przymiotnik "Niepokalanej". Zarówno nasz poprzednik, zarówno esaudimmo chętnie te aspiracje. Dodano do tego jest to, że tak wielu z was, czcigodni bracia, aby nie wysyłać listów do naszego Poprzednika i nas samych, aby błagać o odnowionych przypadkach podwoiła i entuzjazm, które określa się jako doktryny Kościoła katolickiego, że poczęcie Najświętszej Maryi Panny był całkowicie bez skazy i absolutnie wolna od grzechu pierworodnego. Nie jesteśmy brakowało, nawet dzisiaj, ludzie świętowali ich talentów, cnoty, pobożności i nauki, które z ich produktów i wpływowych pism wykazały ten argument i ten pobożny opinię; tak bardzo, że wiele z nich jest zaskoczony, że Kościół i Stolica Apostolska nie zostały jeszcze ogłoszone, że cześć do Najświętszej Maryi Panny, że wspólna pobożność wiernych, tak gorąco pragnął być przyznany do Dziewicy przez uroczyste wyroku i autorytetu Kościoła i Stolicy Apostolskiej się.

Nie ulega wątpliwości, głosy te są już w dużej satysfakcji i radości dla nas, że od najmłodszych lat naszego, nie mamy nic więcej do serca, że ​​czcimy ze szczególną pobożnością, pobożność i intymnej miłości Najświętszej Maryi Panny, i zastosować w praktyce wszystko, Został skierowany pozyskać większą cześć i chwałę samej Dziewicy i promować kult. Dlatego od początku pontyfikatu Naszego Najwyższego, z największą żarliwością, poprosiliśmy nasze troski i nasze myśli tak ważnej kwestii, a pominęliśmy podnieść pokorne i pobożne modlitwy do Boga, który chce, aby rozjaśnić Nostra przeszkadza w świetle Jego niebiańskiej łaski, abyśmy wiedzieli, co powinniśmy zrobić w tej sprawie. Wielka jest nasza ufność w Maryi, Matki Boskiej, który składa się jego zasługi nad chóry anielskie do tronu Boga; który zmiażdżył potęgę nogą na głowę starodawnego węża; która znajduje się między Chrystusem i Kościołem, wszyscy kochający i pełen łaski, uwolnił lud chrześcijański z najpoważniejszych katastrof, z sideł i napaści wszystkich wrogów, ratowanie zawsze śmierć. Chce także współczesność, z pięknym odcinku macierzyńską miłością miłosierną, z jego patronatem zawsze skuteczne i wydajne z Bogiem, z dala te smutne wydarzenia pełne żalu, że bardzo poważne awarie, problemy, trudności i plagi gniewu Bożego które dotykają nas za nasze grzechy; chce zdusić i rozproszyć agitatissime burze zła, które z naszego głębokiego smutku, jest wszędzie zatrzasnął Kościół, a tym samym zmienia się w radość nasze rozgoryczenie. Dla dobrze wiecie, Czcigodni Bracia, że ​​każdy fundament naszego zaufania spoczywa w Najświętszej Maryi Panny; ponieważ Bóg umieścił w Maryi pełnię wszystko dobrze, wiemy, że cała nadzieja, wszystkie łaski, wszystko stało zbawienie przez Ciebie, ponieważ jest to wolę Tego, który ustalił, że wszyscy mogli otrzymać przez Maryję.

Dlatego wybraliśmy niektórych duchownych z przykładowym pobożności i ustalone w badaniach teologicznych, a niektóre z naszych czcigodnych kardynałów brat Świętego Kościoła Rzymskiego, znakomity cnoty, religii, świętości, mądrości i wiedzy rzeczy Bożych, i dał im zadanie do wykonania, zgodny z ich roztropnością i doktryny, sumienny, głębokiego i wszechstronnego zbadania tematu, to komunikuje się z równej dokładności swoich poglądów. W ten sposób możemy podążać w ślady naszych przodków, i naśladować ich przykład.

Myśleliśmy więc, Czcigodni Bracia, aby napisać ten list, aby nakłonić swój wielkoduszny litość i swoją duszpasterską gorliwość i wszczepić go z całą gotowością woli, w zależności od ostrożnego wezwanie sądu i prowadzić publiczne modlitwy w waszych diecezjach, fale miłosierny Ojciec wszelkiego światła będzie raczył oświecić nas w świetle Jego Ducha Bożego, bo w ciągu kilku takim znaczeniu, że możemy podjąć uchwałę, że może odpowiedzieć na większą chwałę Jego imieniu, na chwałę Najświętszej Maryi Panny i użyteczności Kościoła Militant , Pragniemy również gorąco, że z największym możliwym pośpiechem, poinformuj nas o tym, co to nabożeństwo, które ożywia swoich duchownych i swoich ludzi do chrześcijańskiej koncepcji Niepokalanej Dziewicy, i co potwory intensywności chcą ten problem, który zostanie określony przez Stolicę Apostolską ; ale przede wszystkim, Czcigodni Bracia, chcielibyśmy wiedzieć, co myśli na ten temat i chęci.

A ponieważ mamy już dozwolone rzymskich duchownych, którzy, zamiast tych zawartych we wspólnym brewiarz, może recytować specjalne godzin kanonicznych na cześć Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, skomponował i opublikowane, w tym liście mamy przyznania się do was, Czcigodni Bracia, jeśli co Ci się spodoba, że ​​wszyscy duchowni z waszych diecezjach może działać zgodnie z prawem i ważnie te same kanoniczne godzin Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w użyciu przez rzymskiego duchowieństwa, więc bez konieczności poprosić o pozwolenie do nas lub do Świętej Kongregacji Obrzędów.

Nie wątpimy w ogóle, Czcigodni Bracia, że ​​dla danego nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny chętnie odpowiadają z całą starannością i gorliwością w tych wszystkich naszych pragnień, i że będzie przyspieszyć wysłać odpowiednie reakcje, które mamy wymagane. Tymczasem, jako zastaw każdego niebiańskiej łaski i jako specjalny certyfikat Naszej życzliwości wobec Ciebie, pojawi się Apostolskiego Błogosławieństwa wam z największą miłością udzielamy wam, Czcigodni Bracia, do wszystkich kapłanów i wiernych powierzonych waszej opiece.

Biorąc pod uwagę, w Gaeta, 2 lutego 1849 roku, trzecim roku Naszego Pontyfikatu.

 

[LA-PL] Pius IX  – Ubi primum

Tak szybko, jak co najmniej przez nie naszych zasług, ale z całej tajemnicy Opatrzności Bożej podniesione do wysublimowanej przewodniczącego Księcia Apostołów, otrzymaliśmy rząd Kościoła, zostały dotknięte zaciszu najwyższym rodzaju, Czcigodni Bracia, ponieważ wiemy, jak to jest w pontyfikatu, dom ,: O mnie: w całym świecie katolickim najbardziej żarliwy Naszego Poprzednika, Gregory 16 wspaniale ożywić pragnienie, że teraz w ostatnim uroczystym wyroku miał zostać przyznany przez Stolicę Apostolską, Najświętszej Matki Bożej Niepokalanej Dziewicy Maryi, ukochanej Matce nas wszystkich, że zostały poczęte bez zmazy grzechu pierworodnego. I podkreślają wyraźnie mają i publicznie świadectwo chęci indywidualnego przypadku i dla pientissimum, wstawiennictwo, a tym samym, Nasi Poprzednicy, jak również sami, jak my stale mijały, do kogo i Biskupi najbardziej znany i sławny kolegium kanoników, a wspólnota religijna, wśród których największym człowiekiem prześcigały się pokornie i szczerze prosił kolejność głoszenia, tak, że w świętej liturgii, i zwłaszcza w prefacji Mszy o Najświętszej Dziewicy Niepokalanego Poczęcia jawnie i publicznie, aby ogłosić i dodać go do głosu Zgromadzenia. Postillation którym nasz poprzednik to samo, a my jesteśmy więcej niż zadowoleni przez obsecundatum. Dodaj do tego również, Czcigodni Bracia, mówić do niego, napisał do Naszego Poprzednika, w wielkiej liczbie z adresu Twojego zamówienia, i choć nie możemy zaniechać, powtarzane prośby za pomocą których, i przedłożony do badania powtarza się, jak to było, chcemy zdefiniować doktryny Kościoła katolickiego, Najświętszej Maryi Panny, aby zostały poczęte w ogóle bez skazy i wolne od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego całkowicie. Ale prawdę mówiąc, geniusz ludzi z honorem to także w naszych czasach, przez moc, wiara, doktryna, i którzy pisma uczonych i tych z nich z takiej żmudnej argumentu, pientissimamque opinia, że ​​ilustrują niektóre, tak aby nie być zaskoczony, które nie jest jeszcze kościół i honor Stolicy Apostolskiej, tym samym dekret Najświętszej Dziewicy, ogólna pobożność wiernych i kościół NMP, od uroczystego wyroku Stolicy Apostolskiej, a pełnomocnictwo udzielone itd. Z mojej strony, bardzo zadowolony z śluby tego rodzaju, i rozkoszy nas znanych jako nic albo, raczej, od najmłodszych lat, nie jest niczym więcej niż starożytnych mieliśmy, Dziewica Matka i usług świadczonych, kult Najświętszej Maryi Panny, a uczucia najgłębiej w sercu, a to może prowadzić, które odnoszą się do większej chwały Maryi, a przynosząc chwałę, uwielbienie wydają się sprzyjać promocji. W związku z powyższym, zarówno od samego początku mojego pontyfikatu, najwyższy z najwyższych, rzeczywiście, od naszej gotowości do podejmowania trosk i myśli nasze w ciągu kilku ogromne znaczenie, jakie skierowane na serio, a nie zaniechał zastosowania modlitwy pokornej fervidasque gorsze do Boga Wszechmogącego, że niebiańskie światło Jego łaski, i jasno wyraziłem chęć podkreślenia, w tej sprawie przewidzianego w tym wiedzy o tym, co może być w stanie Musimy być przeprowadzone. W rzeczywistości, staramy się przede wszystkim nadzieją jest to, że Najświętsza Dziewica, nawet do jego siedziby, którą nagromadził zasługi poza wszystkimi chórami aniołów i potęgi starożytnych stóp bowiem posiniaczona głowę węża 's, i która została ustanowiona między Chrystusem i Kościołem, od największego do których lud chrześcijański i cały, są dobre i pełne uroku żywiołowe, wszystkie ataki wroga, a przemoc jest zawsze dostarczane i bronił jego śmierci, smutne i godne ubolewania i nasze upadki, acerbissimasque trudności, trudności, potrzeb szeroko, co jest zwykle macierzyńskie uczucie litości nad sobą, obecności na zewnątrz, jak i jego potężne Patronat z Bogiem i teraz, że gniew plagami, z którymi mamy do dotkniętych z powodu naszych grzechów, odwrócić się i burze z bardzo buntowniczy charakter zła, który, gdy jest on wyrzucony wszędzie, z niesamowitym bólem naszej duszy w Kościele, by sprawdzić, aby rozproszyć i przekształcić nasz smutek w radość. Dla porządku dobrze wiecie, Czcigodni Bracia, wszystkie powody, dla naszego zaufania do Najświętszej Dziewicy, aby być umieszczona; pełnia wszystko dobre, od Boga umieszczone w Maryi, i to musi być jakaś nadzieja, jeśli jest to w naszej mocy, czy to, co rodzaj rzecz, jeśli jest coś zbawienia od potopu miał wiedzę ... bo tak to wolę tego, że byłoby nam uzyskać żałowaliśmy przyjdzie przez Maryję. Stąd niektóre z ludzi Kościoła i pobożności biurze i teologii jest przede wszystkim uprawiane, a nie kilka moc moich czcigodnych braci kardynałów Świętego Kościoła Rzymskiego, przez ustawę, z mądrością, roztropnością i znajomością rzeczy Bożych znakomitym selegimus, zobowiązały się do nich, tak, że w obronie ich roztropności, i ucząc się od najbardziej poważne, aby omówić najbardziej dokładnie zbadane, aby uzdrawiać, a następnie ostrożnie wprowadzają swoje poglądy do nas. Tak długo, jak jest to w przypadku liczy się teraz to, by podążać śladami naszych znamienitych poprzedników, postanowili naśladować przykład.

Quamobrem ma się, Czcigodni Bracia, piszemy list, w którym będziemy odziać pobożność dobre, a troska o biskupiej znacznie pobudzają ją, a także, a przyczyny, jak i każdego z was według własnej woli, w jego diecezji, i roztropnością, deklaracji recytacji publicznych modlitw i być wykonane jest dbanie, w którym najbardziej miłosierny wypełnić światłem Ducha i Ojca świateł, to wzniosłe z tym, co boskie, moc zużywa ich do nas, abyśmy mogli otrzymać radę w tej sprawie, to jest tak ważną rolę, która jest największym, jak i chwały Jego świętego imienia, a także chwałę Najświętszej Maryi Panny, a także mieć możliwość należą do zysku Kościoła Militant. Chcemy jednak, był bardzo rozgniewał, lepiej niż te, w których można to zrobić, co chcesz dla nas do prędkości, przy której oddanie swoich duchownych i ludzi, aby byli wierni do Zachęcony Niepokalanego Poczęcia NMP, a tym bardziej pragnienie być stan zapalny, więc, że coś takiego może być rozpoznane przez Stolicę Apostolską, a przede wszystkim w pierwszej kolejności chciałbym wiedzieć, czy masz co, Czcigodni Bracia, w wyjątkowej mądrości samej rzeczy, czuję, i to, czego pragną. A ponieważ jest już przyznane duchowieństwa Rzymu, takich jak konkretny związek był ostatnio było kanoniczne godzin Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i rozpowszechnianie artykułów, które mogą być w stanie wyrecytować w miejscu, które jest, w ogóle, Brewiarz, a co za tym idzie, że dał zdolności w tym liście, Czcigodni Bracia, w porządku, jeśli tak jest, że będą zadowoleni, a wszystkie duchowieństwo diecezji Najświętszej Dziewicy poczęcia tych samych godzin kanonicznych, które są obecnie używane przez rzymskich duchownych, może być swobodnie i zgodnie z prawem płacić, ale że taki jeden przyjdę podane przez nas lub przez Kongregacji Świętych Obrzędów, aby błagać Nasza powinniśmy zrobić.
Oczywiste jest, że nie ulega wątpliwości, Czcigodni Bracia, gdy jesteś w Najświętszej Maryi Panny, do szczególnej pobożności i pragnienia są bardzo skłonni przestrzegać tych Nasze pragnienia wszystkich swych opłat, może radować i właściwych odpowiedzi, których żądamy od ciebie, dla nas, aby dać properetis, W tym czasie jednak, wszystkich błogosławieństw i na znak ciał niebieskich, a szef Otrzymuj Apostolskiego Błogosławieństwa na będziesz świadkiem naszej dobrej woli, która przechodzi z głębi serca, ci sami, Czcigodni Bracia, i do wszystkich duchownych i świeckich, aby wierni powierzeni waszej opiece najbardziej kochający Blessing.

Biorąc pod uwagę, Gaeta w dniu 11 lutego 1849 r. W trzecim roku mego pontyfikatu.

[LA] Pius IX  – Ubi primum

Ubi primum nullis certe Nostris meritis, sed arcano divinae providentiae consilio ad sublimem Principis Apostolorum Cathedram evecti totius Ecclesiae gubernacula tractanda suscepimus, summa quidem consolatione affecti fuimus, Venerabiles Fratres, cum noverimus quomodo in Pontificatu recol: me: Gregorii XVI Praedecessoris Nostri ardentissimum in catholico orbe mirifice revixerit desiderium, ut ab Apostolica Sede tandem aliquando solemni judicio decerneretur, Sanctissimam Dei Genitricem, omniumque nostrum amantissimam matrem Immaculatam Virginem Mariam absque labe originali fuisse conceptam. Quod pientissimum desiderium clare aperteque testantur atque demonstrant postulationes tum ad eumdem Praedecessorem Nostrum, tum ad Nos ipsos continenter perlatae, quibus et clarissimi Antistites, et illustria Canonicorum Collegia, et Religiosae Familiae, inter quas inclytus Praedicatorum Ordo certatim efflagitarunt, ut in Sacra Liturgia, ac praesertim in Praefatione Missae de Beatissimae Virginis Conceptione vocem illam Immaculatampalam publiceque enunciare et addere liceret. Quibus postillationibus ab eodem Praedecessore Nostro, atque a Nobis ipsis quam libentissime fuit obsecundatum. Accedit etiam, Venerabiles Fratres, ut quamplurimi e vestro ordine suas litteras ad ipsum Decessorem Nostrum, et ad Nos dare non destiterint, per quas iteratis petitionibus, atque ingeminatis studiis expostularunt, ut veluti Catholicae Ecclesiae doctrinam definire vellemus, Beatissimae Virginis Mariae conceptum immaculatum omnino fuisse, atque ab omni prorsus originalis culpae labe immunem. Neque vero hac nostra etiam aetate defuere viri ingenio, virtute, pietate, doctrina praestantes, qui doctis ac laboriosis eorum scriptis hujusmodi argumentum, pientissimamque sententiam ita illustrarunt, ut non pauci mirentur, quod nondum ab Ecclesia, et Apostolica Sede hic Sanctissimae Virgini decernatur honor, quem communis fidelium pietas Virgini ipsi ex solemni ejusdem Ecclesiae et Sedis judicio, atque auctoritate tribui tantopere exoptat. Equidem hujusmodi vota pergrata, perque jucunda Nobis fuere, qui vel a teneris annis nihil potius, nihil antiquius habuimus, quam singulari pietate, et obsequio, atque intimo cordis affectu Beatissimam Virginem Mariam colere, et ea peragere, quae ad majorem ipsius Virginis gloriam, et laudem procurandam, cultumque promovendum conducere posse videantur. Itaque vel ab ipso supremi nostri Pontificatus exordio summa quidem alacritate in tanti momenti negotium curas cogitationesque Nostras serio convertimus, atque humiles fervidasque Deo Optimo Maximo preces adhibere haud omisimus, ut coelestis suae gratiae lumine mentem Nostram collustrare velit, quo cognoscere possimus quid in hac re a Nobis sit peragendum. Etenim ea potissimum spe nitimur fore, ut Beatissima Virgo, quae meritorum verticem supra omnes Angelorum choros usque ad solium Deitatis erexit[1], atque antiqui serpentis caput virtutis pede contrivit, quaeque inter Christum et Ecclesiam constituta[2], ac tota suavis et plena gratiarum Christianum populum a maximis quibusque calamitatibus, omniumque hostium insidiis, et impetu semper eripuit, atque ab interitu vindicavit, tristissimas quoque ac luctuosissimas nostras vicissitudines, acerbissimasque angustias, labores, necessitates amplissimo, quo solet, materni sui animi miserans affectu, velit praesentissimo, aeque ac potentissimo suo apud Deum patrocinio, et divinae iracundiae flagella, quibus propter peccata nostra affligimur, avertere, et turbulentissimas malorum procellas, quibus cum incredibili animi Nostri dolore ubique jactatur Ecclesia, compescere, dissipare et luctum Nostrum convertere in gaudium. Optime enim nostis, Venerabiles Fratres, omnem fiduciae Nostrae rationem in Sanctissima Virgine esse collocatam; quandoquidem Deus totius boni plenitudinem posuit in Maria, ut proinde si quid spei in nobis est, si quid gratiae, si quid salutis, ab Ea noverimus redundare… quia sic est voluntas Ejus, qui totum nos haberevoluil per Mariam[3].

Hinc aliquos ecclesiasticos viros pietate spectatos, ac theologicis disciplinis apprime excultos, et nonnullos Venerabiles Fratres Nostros Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales virtute, religione, consilio, prudentia, ac rerum divinarum scientia illustres selegimus, eisque commisimus, ut pro eorum prudentia atque doctrina gravissimum argumentum omni ex parte accuratissime examinandum curarent, ac subinde eorum sententiam ad Nos diligentissime deferrent. Dum autem ita se res habent, illustria Decessorum Nostrorum vestigia sectari, exempla aemulari censuimus.

Quamobrcm has Vobis, Venerabiles Fratres, scribimus Litteras, quibus egregiam vestiam pietatem, atque episcopalem sollicitudinem magnopere excitamus, Vobisque etiam, atque etiam inculcamus, ut quisque vestrum pro suo arbitrio, atque prudentia in propria Dioecesi publicas preces indicendas, ac peragendas curet, quo clementissimus luminum Pater Nos superna divini sui Spiritus luce perfundere, numine afflare dignetur, ut in tanti momenti re illud consilium suscipere valeamus, quod ad majorem tum sancti sui Nominis gloriam, tum Beatissimae Virginis laudem, tum militantis Ecclesiae utilitatem possit pertinere. Optamus autem vehementer, ut majore, qua fleri potest, celeritate Nobis significare velitis, qua devotione vestor Clerus, Populusque fidelis erga Immaculatae Virginis Conceptionem sit animatus, et quo desiderio flagret, ut ejusmodi res ab Apostolica Sede decernatur, atque in primis noscere vel maxime cupimus quid Vos ipsi, Venerabiles Fratres, pro eximia vestra sapientia de re ipsa sentiatis quidque exoptetis. Et quoniam Romano Clero jam concessimus, ut peculiares canonicas horas de Beatissimae Virginis Conceptione recentissime compositas, ac typis editas recitare valeat loco earum, quae in communi Breviario continentur, idcirco hisce Litteris facultatem Vobis tribuimus, Venerabiles Fratres, ut, si ita placuerit, universus vestrae Dioeceseos Clerus easdem de Sanctissimae Virginis Conceptione canonicas horas, quibus nunc Romanus utitur Clerus, persolvere libere et licite possit, quin ejusmodi veniam a Nobis, vel a Nostra Sacrorum Rituum Congregatione implorare debeatis.

Plane non dubitamus, Venerabiles Fratres, quin pro singulari vestra in Sanctissimam Virginem Mariam pietate hisce Nostris desideriis omni cura et studio quam libentissime obsequi gaudeatis, atque opportuna responsa, quae a Vobis exposcimus, Nobis dare properetis, Interim vero coelestium omnium munerum auspicem, et praecipuae Nostrae in Vos benevolentiae testem accipite Apostolicam Benedictionem, quam ex imo corde profectam Vobis ipsis, Venerabiles Fratres, cunctisque Clericis, Laicisque fidelibus vigilantiae vestrae commissis amantissime impertimur.

Datum Cajetae die 11 februarii Anno MDCCCXLIX. Pontificatus Nostri Anno Tertio.

 [1]S. Gregor. Pap. de Exposit.in libros Regum.

[2]S. Bernard. Serm.in cap. XII. Apocalyps.

[3]S. Bernard, in Nativit. S. Mariae de Aquaeductu.

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
670673