Leon XIII– List apostolski„Annum Ingressi”

naszego Ojca Świętego

Leon XIII.

do wszystkich Czcigodni Bracia, że patriarchowie , naczelne , Arcybiskupów , Biskupów , świat katolicki

co w łasce i jedności z krzesłem Apostolskiego stojaku

o walce z Kościołem i wybuchu machinacji antykościelne

Marzec 19th 1902

Wprowadzenie: Dzięki Bogu Papieża

1Po wejściu do 25. roku naszego Urzędu Apostolskiego nas zdumiewać się nad naszymi mężczyznami długą drogę przez środek ciężkiego i nieustannego zmartwienia i poczuć nas wezwał do postawienia myśli Bogu za tak wiele błogosławieństw Chcieliśmy też dać, że pontyfikat w swoim czasie prawie precedensu w historii wie. Dla niego ojcem wszystkich, w czyich rękach los naszego życia spoczynkowego, zatem wspinać od serca na pieśń dziękczynienia. Oczywiście, nie ma ludzkie oko, głębokość boskiego dekretu, USA chciał dać taką długą żywotność, niespodziewanego, przenikliwy i może czcimy go uciszyć tylko tu; Wiemy bardzo dobrze, że jeśli podoba mu się nasze życie tak długo, a on chce się tam dostać nawet dłużej, to mamy bardzo duże zaangażowanie: żyć dla dobra i rozwoju czystej Oblubienicy, Kościoła; Nie wolno nam uciekać od trosk i kłopotów, ale czy poświęcić resztki naszych sił.

WALKA Z KOŚCIOŁA

Wrogowie Kościoła

2Po tym winy hołd wdzięczności dla naszych mężczyzn Niebiański Ojciec, sławy i chwały w wieczności, nazywamy nasi mężczyźni patrzą na was, Czcigodni Bracia, ci, którzy są powołani przez Ducha Świętego, każdy z duszpasterstwa części owczarni Jezusa Chrystusa, io bitew i zwycięstw, radości i smutki duszpasterstwa z nami udziałów. Nie, nigdy nie zapominamy o wielu lojalnych i wyjątkowe oddanie dowodów, które przyniósł nam swoje dane podczas Naszego Pontyfikatu i odnowiona w miłosnej rywalizacji w bieżącym rocznicę. Czule połączone obowiązku Urzędu i przez ojcowską miłością z wami, jesteśmy z zadowoleniem przejawy swojej lojalności z radosnym sercem, mniej, ponieważ są naszą osobą, ale raczej czy duże znaczenie wygrać je jako dowód przywiązania do Stolicy Apostolskiej która jest ośrodkiem i centralnym punktem wszystkich innych diecezjach świata katolickiego. Jeśli był kiedykolwiek konieczne, aby wszystkie poziomy hierarchii Kościoła, połączone wzajemnej miłości, udział w całkowitej równości umysłu i dążeń, a więc z pewnością prawda na dzień dzisiejszy. Kto powinien wiedzieć nic o tym kompleksowego porozumienia między wrogimi siłami, które są obecnie, aby zniszczyć wielkie dzieło Jezusa Chrystusa? pracują z bezgraniczną uporem przed zniszczeniem w dziedzinie intelektualnej skarbiec niebieskich nauki i zburzyć sacrum i dobroczynnych instytucji chrześcijaństwa w porządku społecznego. Ale twoja jaźń jest cały ten dzień mocno na własne oczy; więcej niż raz powierzyli swoje obawy i lęki Twój nami i działania nad ciemnego chaosu uprzedzeń, fałszywych systemów i błędów, które mogą być rozpowszechniane bezkarnie wśród mas. Każdy dzień przynosi nowe pułapki dla wiernych, nowych przeszkód w korzystnej pracy Kościoła, mówiąc, że może dość kulawy. Uszkodzenie jest wciąż dodaje szyderstwo dodania: przez walcowanie na samym winę kościoła z powrotem i mówi, że nie jest w stanie odzyskać starą energię i ograniczyć burzliwe namiętności zachęcam wszystkich zagrożonych zniszczeniem.

3a szkoda, że nie, Czcigodni Bracia, zamiast bardziej przyjemny temat porozmawiać, który zgodził się lepiej radosna okazja of Us wzywa mówić. Ale to tolerować ani silne uciski Kościoła pilnej ulgi popytu, ani warunki naszym dzisiejszym społeczeństwie, którego lokalizacja jest jeszcze bardziej zdegradowana przez porzucenie wielkich tradycji chrześcijaństwa zarówno w moralnym iw istotnym zakresie; To prawo Opatrzności - a historia to potwierdza - że nie można wyrzucić za burtę wielkich zasad religii, bez potrząsania fundamenty dobrobytu burżuazyjnego. W tych okolicznościach to chyba należy rozważyć walki, który rozgorzał w znacznej szkody Kościoła w jego pochodzenia, wyjaśnić jego przyczyny, jego różne formy, jego szkodliwych skutków, a także zwrócić uwagę na lekarstwo dla niego, aby zobaczyć serce z odwagą i spełnić zaufanie. Choć zostało powiedziane wiele razy, chcemy powtórzyć go jednak i szeroko rozbrzmiewają nasze słowo i przenikają nie tylko wierzących dzieci katolickiej jedności, ale także do izolowanego powietrzem, a także nieszczęśliwych, którzy nie wierzą, ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego ojca i określa najwyższy na ten sam cel; a nasze słowa są niejako dziedzictwo, które my, kilka kroków od bramy wieczności wyjazdowych, chcesz zostawić z najbardziej szczere życzenia dla dobra narodów świata.

Kościół od samego początku obiekt ataków bezbożne

4Święty Kościół Chrystusowy miał istnieć w dowolnym czasie walk i prześladowań dla prawdy i sprawiedliwości. podarowany przez niego do rozprzestrzeniania się w świecie Królestwa Bożego i upadłej ludzkości do życia w świetle prawa ewangelicznego do nadprzyrodzonego przeznaczenia, posiadać niezniszczalne, obiecany przez Boga towarów, które leżą poza naszą siłę, odepchnęła nieuchronnie namiętności razem, które znalazły podatny grunt w podziale i skorumpowanego pogaństwa, z pychy, chciwości, niepohamowanej pogoni za przyjemnością iz wad i zaburzeń wynikających z nich i zawsze znajdzie się w Kościele potężne tamy. Fakt, te prześladowania nie jest dla nas zaskoczeniem, jako Boskiego Mistrza, że ​​przewidywane przez nas informacji i wiemy, że będzie trwać tak długo, jak świat będzie. Bo to, co powiedział do swoich uczniów, gdy wysłał je do przeprowadzenia skarb jego nauki dla wszystkich narodów? "To będzie za tobą od miasta do miasta, będzie cię nienawidzą i gardzą imienia mego, będziecie zostać wniesione do sądu i potępiają najpoważniejsze męki". - I żeby wzmocnić nas do badań, wskazał na własnym przykładzie out: "Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej ty Si mundus vos ODIT, scitote quia mi priorem vobis odio habuit" ( J 15, 18). Są to przyjemności, które płacę, która jest tu na dole obiecał.

5A sprawiedliwe i rozsądne oceny rzeczy mają się znaleźć tak zabójcza nienawiść całkowicie nieuzasadnione. Ktokolwiek miał Boskiego Odkupiciela każdą okazję oferowaną narzekać? Co on nigdy nie ma? Chęć nieskończonej miłości Poniżej zszedł do ludzi. Jedna lekcja on ich uczył, czysty i pełen podniosłej pociechy lekcja, na tyle silne i energiczne wyrozumieć ludzkości przymierze ciche kochających braci; Nie miał ochoty na ziemskiej chwały i honoru, nigdy nie boli prawa obcego; Wręcz przeciwnie, był wypełniony miłością do chorych i słabych, biednych i uciśnionych i grzeszników; i tak przez całe życie, tak jakby znajdowały z dobrodziejstw, które podarował ludziom z liberalnej strony. Trzeba powiedzieć, że tylko dlatego nadmiar. ludzkie zło, które jest tym bardziej godna pożałowania, tym bardziej niesprawiedliwe to wpływa, jest winien, że stał się mimo wszystko proroctwa Symeona według prawdy jako przejaw sprzeczności: "signum cui contradicetur ,, (Łk 02:34).

6Co dziwnego, jeśli akcje Kościoła katolickiego taki sam los z nim? Twoim zadaniem jest tak, kontynuować swoją boską misję i aby zachować skarb jego nauki nienaruszone. Świat jest zawsze taka sama. Oprócz dzieci Boże są zawsze sługami wielkiego dziedzicznego wroga rodzaju ludzkiego, z najczęściej deklarują swoją rezygnację na początku; Ewangelia nazywa go księciem tego świata; Dlatego uznaje świat z prawem i jego wydawcę, który przychodzi w imię Boga do niej, dzikim Defiance, duchu niezależności, do której nie ma prawa. Tak, jak wiele razy nie przyłączał się burzliwe dni wróg i zaczął razem z niespotykaną okrucieństwa z odrażający niesprawiedliwości zaszkodzić całej społeczności ludzkiej głupiego walki z pracą boską! A jeśli to forma prześladowań nie pomogło celami, próbował innego. Imperium Rzymskie ucieka się do brutalnej siły i nadużywane go przez trzy wieki, tak że w końcu wszystkie swoje prowincje wypromieniowana w biżuterii męczenników i tu w Rzymie Świętego każdej stopy ziemi pili ich krew. Jako wspólnik dołączył wkrótce ukryte, teraz otwarty herezją dodanej; od mitów i tajnych intryg szukała przynajmniej zniszczyć Concord Kościół i jedność. Chwilę później wybuchła jak niszczycielski sztorm z północy, hordy barbarzyńców z południa, tłumy islamu w którym nic nie pozostawił w tyle, gruzu i deserów. Tak smutny nienawiść wobec narzeczonej Chrystusa stulecia przeszedł na drugą, jak imperium wszedł do historii. Podejrzany i gwałtowne, zazdrosny o wielkości zagranicznej, lubił też własne zyski tak bardzo przez nich, że nauczył się ataku po drugim przeciwko kościołowi, to starał się zakneblować swoją wolność, swoje prawa rości sobie. Serce krwawi, gdy charakteryzuje się tak często widzi kościół w ucisku i niezliczonych nieszczęść. A mimo to pokonał wszystkie przeszkody, przede wszystkim brutalnej siły ciśnienia. On i podkreślili swój spokojny bieg; zachowali chwalebne dziedzictwo sztuki i nauki, historii i literatury. Głębokie zniżyła do rdzenia społeczeństwie ludzkim duchu Ewangelii i stworzył tak precyzyjnie, że kultura, która jest chrześcijańska nazywa. Przyniosła ludy, którzy złożyli swój dobroczynny wpływ, tylko prawa i łagodnych manierach, zapewnił słabą ochronę, biedny i nieszczęsny współczującej miłości, uczy godność i prawo co ósmy i oddał się w możliwie najszerszym zakresie w burzach życia ludzkiego społeczeństwo burżuazyjne, że pokój, który rozkwita, gdy wolność i sprawiedliwość w najlepszej dostępnej linii.

Walka z Kościołem w czasie Reformacji i Oświecenia

7Ale mimo tej oczywistej dowody ich wewnętrznym blaskiem dobroci naprzód jako jasno i precyzyjnie przez wieki, nadal widzimy w późniejszych czasach, nie mniej niż w starożytności i średniowieczu kościół udział w walkach, że nawet pod pewnymi względami są trudniejsze i bardziej bolesne. Po serii faktów historycznych allbekannter podniesione tzw Reformacji w 16 wieku sztandar buntu i poszukiwanych przez ich zaciętej walce z papiestwem podjąć Kościół w sercu. Taśma z jednej wiary i jednego najwyższej władzy dotąd zjednoczył ludy ostrożnie i bezpiecznie pod jednym przypływ rządowej; jednomyślności w myślach i często podwoiła swoje siły, podniósł swoją renomę i sławę swego imienia. Niniejszy tom starej jednostki został wysadzony w powietrze, i nie było smutne i złowieszcze podziały chrześcijaństwa. Nie mówimy, że to miało od samego początku w celu ustalenia wpływu nadprzyrodzonych prawd całkowicie z porządku świata. Ale ponieważ z jednej strony uprawnienia Stolicy Apostolskiej odrzucone, na których oparta jest jednostka, a z drugiej strony aufstellte zasada swobodnego dochodzenia, który został zbudowany przez budynek Boga był wstrząśnięty do fundamentów i niezliczonych innowacji, wątpliwości i sprzeczności, nawet w głównych obszarach, floodgates zostały otwarte, tak że innowatorzy piła przekroczył nawet oczekiwania.

8W ten sposób rozwinięty sposób teraz fałszywa filozofia 18. wieku pojawił się z ich arogancją i ich szyderstwa. I poszli jeszcze dalej. Szydzili Pisma i odrzucone doraźnym żadnej boskiej geboffenbarte prawdę. Moim ostatecznym celem było stłumić wiary, więc każdy puff chrześcijańskiego ducha w sercach ludzi. To źródło zerwał układy o racjonalizm i panteizm, naturalizm i materializm z jego złośliwą, korozyjne działanie, sposób starego ponownie wprowadzony do nowych błędów przykrywką, która została potwierdzona przez Ojców i apologetów z czasów wczesnochrześcijańskich już zwycięskie. Ale współczesny wiek mogą być wprowadzani w błąd przez dumę, bo nadmiernie ufa własnej inteligencji, a nie rozpozna nawracającym się błędów pogaństwa, a nawet istoty ludzkiej duszy i ich wiecznego przeznaczenia.

9Walka przeciwko Kościołowi tak trwało jeszcze bardziej niepokojące formy jak w odeszli przed czasem, zarówno z powodu przemocy oraz z powodu powszechnego obiegu ataków. Dla niewiarę naszych czasów nie zadowala wątpić tylko jeden lub drugi prawdę wiary lub zaprzeczyć zbudowany raczej swoje ataki na święta z ujawnienia i poparte racjonalnymi zasadami filozofii w pełnym zakresie, zasady te święte i podstawowe, który informuje ludzi o ostateczny cel swego istnienia, trzymając go do służby, które powodują mu odwagi i rezygnacji oraz fakt, że pełna sprawiedliwość i doskonałe szczęście zza grobu obiecują mu dać mu czas wieczności, ziemię niebo podporządkowane. A co ma miejsce tego nauczania, to nieporównywalną moc wiary? Przerażająca sceptycyzm, że przy mrozie w sercach i stłumiony każdy szlachetny odruch sumienia.

Wpływ zła na polu społecznym i politycznym

Materializm jako dominujące postawy

10i te złowrogie nauki nie pozostaną tylko nauki; jak ty, Czcigodni Bracia, widać, że niestety włamali życiu publicznym iw instytucjach państwowych. Duże i silne państwa, są one kontynuując jednocześnie w praktycznym życiu, w opinii, w celu promowania w ten sposób ogólny postęp cywilizacji i tak samo jak wtedy, gdy organ publiczny nie ponosi wszystkie zdrowe zasady życia moralnego i nie muszą odzwierciedlać w sobie, Wierzymy, że jest raczej wolne od obowiązku czczenia Boga publicznie; i zbyt często zdarza się, że kompletna obojętność pochwalić przeciwko jakiejkolwiek religii i po prostu zwalczać religię stosowany oddzielnie od Boga na wszelkie sposoby.

11Ten system praktycznego ateizmu niekoniecznie miały głęboki zakłóceń porządku moralnego przyczyny, ponieważ religia jest głównym fundamentem wszelkiej sprawiedliwości i moralności, które już uznaną wielkich mędrców pogańskich starożytności. Ponieważ po obligacje są rozpuszczone, które łączą człowieka z Bogiem, najwyższy prawodawca i sędzia wszystkich ludzi, więc jest tylko bardziej widoczne, czysto ziemskie lub, jak mówią, niezależnie moralność, fakt, że od odwieczne prawa i boskie przykazania siebie, dość nieuchronnie prowadzi na ścieżkę spadkową do ostatniej, katastrofalnej wniosku, do którego człowiek jest swoim własnym ustawodawcy. Człowiek, w stanie wznieść się na skrzydłach nadziei chrześcijańskiej do dóbr nadprzyrodzonych będą mieli pełną miarą przyjemności i wygód życia; rośnie pragnienie przyjemności, pragnienie bogactwa, chciwi pośpiech bezgranicznej zysku niezależnie od prawa i sprawiedliwości, to wybucha ambicji i zażądał gwałtownie satysfakcjonujące, choć przed wszelkimi prawami, a wreszcie lekceważenie prawa i władze publiczne i ogólne łza niemoralność który czerpie upadek kultury być.

Zniszczenie małżeństwa i moralności rodzinnej

12My przesadzać być może przykre konsekwencje opłakanym dezorganizacji? Prawda, że ​​możemy chwycić rękami, potwierdził tylko zbyt nasze wnioski, i to jest oczywiste, że jeśli nie terminowe lekarstwo, wstrząsnąć podstawami życia społecznego i najwyższe zasady sprawiedliwości i odwieczne prawa od moralności zawiasy zostaną zniesione. Wśród nich są, począwszy od wieku, wszystkie części ciała społecznego cierpieć sprawny. Państwo świeckie rozciągnięty tak, bez względu na granice ustawić go lub podstawowym celem jego uprawnień rękę do podjęcia małżeńskiego przymierza z religijnym charakterem jego świętości; zaryzykował wszystkich możliwych interwencji w naturalne prawa rodziców do wychowywania dzieci, aw niektórych miejscach rozdarł nierozerwalnej więzi małżeńskiej jedności poprzez sankcji prawnej niefortunnym rozwodzie. Każdy może zobaczyć konsekwencje; całej niewiarygodnie, pojawia się coraz więcej małżeństw zawarł wyłącznie z pasji bazowych, a zatem również rozwiązany w krótkim czasie, a przynajmniej mam niewypowiedziane cierpienie w następstwie lub skandalicznej zdrady, nie mówiąc już o niewinnych dzieci, które zaniedbywane lub zły przykład rodziców lub zostać uszkodzony przez jednego z państw oficjalnie świeckim je podawać truciznę.

Fałszywa koncepcja suwerenności ludu

13I z rodziny rozpada się porządek społeczny i polityczny; Powodem tego jest przede wszystkim w nowych pomysłów, które wypaczają właściwą koncepcję suwerennej władzy przez fałszywego oświadczenia o jego pochodzeniu. Bo jeśli ktoś zakłada, że ​​zarządzanie jego natury w woli narodu, a nie w Boga, ostatni i wieczne przyczyną wszelkiej przemocy wynika z niej, a potem traci przed przedmiotów ich wzniosłego charakteru i przeradza się w sztucznym pułku być takie powątpiewania i zawodne Fundacja wspiera, podobnie jak ludzka wola. Czy nie widzicie już konsekwencje w ustaw państwowych? Zbyt często nie zapewniają one "Pisemna rozumu", ale tylko moc numeryczna i przewaga woli partii politycznej jest. Z tego właśnie powodu schlebia ci niezwiązanych pragnienia mas, to czy popularne pasje wolną rękę, nawet jeśli ciche, The budowlanych robot przeszkadzać, chyba że w skrajnym przypadku, gdy jeden odwołuje się do gwałtownych i krwawych represji.

Zaburzenia w stosunkach międzynarodowych

14Podobnie wygrał z odrzucenia chrześcijaństwa, które w rzeczywistości przenosi siłę ciągu bratać ludzi i mówić połączyć w dużej rodziny, stopniowo w życiu narodów system egoizm i zazdrość przeważać, dzięki której narody dzisiaj, kiedy nie bardzo urażony, ale patrzeć z podejrzanych oczach rywali. W związku z tym, są one również łatwo starać się wysoką koncepcję moralności i sprawiedliwości, ochrony słabych i uciskanych w ich wysiłkach na bok; chęć zwiększenia krajowego bogactwa ponad miarę, wiedzą tylko możliwości i rozważań użytkowych i polityki faktów dokonanych, z przekonaniem o tym przypominać jakiegokolwiek szacunku dla prawa. Unheilvolle intuicje, które sprawiają, że przemoc fizyczna najwyższym prawem w świecie; w związku z czym rośnie i nadmierna proliferacja uzbrojenia lub że zbrojnego pokoju, którego szkodliwe działanie na wiele sposobów równoważnych najgorszych skutków wojny.

walka klas

15A oni narzekali dezorganizacja moralne było ziarno, z którego zrodził się niepokój wśród ludzi, niezadowolenia i duchem niesubordynacji; Dlatego tak wiele rozruchów i naruszenia prawa, które są zwiastunami gorszych burz. Nieszczęśliwy stan tak dużej części zwykłych ludzi, co z pewnością ma prawo do zwolnienia i ulgi, jest aż nazbyt dobrze intencje umiejętne mieszadła, zwłaszcza z obozu socjalistycznego, by pomóc ludziom głupich obietnic w celu wyegzekwowania swoich niecnych planów.

anarchia

16Ruch na pochyłym ścieżką idzie nieubłaganie do najniższego punktu, a więc widzimy tutaj, że logika pomścił zasad przez naprawdę społeczeństwo przestępców połączone z tak prymitywnych instynktów ich pierwszego pojawienia się w ogóle w największym przerażeniu pobudzony. Dzięki swojej silnej, międzynarodowej organizacji może swobodnie wszędzie podnieść swój nikczemny rękę i sama nie kurczy się kurczyć od skrajnej przemocy. Ich zwolennicy zgrać żadnych więzi, które wiążą je do społeczeństwa, prawa, religii i moralności; nazywają się anarchistami i działają ze wszystkimi środkami, które mogą być ślepym, dzika namiętność wejść do obalenia porządku społecznego, a ponieważ ten porządek otrzymuje jedność i trwałość władzy, ich ataki skierowane głównie przeciwko temu. Kto nie pamięta ze zgrozy i oburzenia tych morderczych ataków, które jeszcze kilka lat cesarzy cesarzowe, królowie i prezydenci potężne republiki padły ofiarą kursu, tylko dlatego, że reprezentuje najwyższą władzę?

Rzekomej wątpliwe REKOMPENSATY z zaburzeniami

Nieokiełznanej wolności

17W świetle tych faktów i niebezpieczeństw, jest naszym obowiązkiem tych, którzy są dobrej woli, zwłaszcza tych, którzy biorą wiodącą pozycję ponownie upomnieć i wezwać do opracowania odpowiednich środków zaradczych i umieścić je z inteligentnej energii do pracy. Jest to głównie kwestia uznając je i udowodnić swoją wartość. Słyszeliśmy już błogosławieństwa wolności do nieba i zebrać jak promować unikalne rozwiązania, które powinny doprowadzić przede wszystkim spokoju i dobrobytu. Ale fakty wykazały ich nieadekwatność dnia. konflikty ekonomiczne, walki klasowe są zapłonął wszędzie, i spokojne życie mieszczańskiej przestrzegane nie być nawet początek. Wszyscy mogą potwierdzić, że wolność, rozumiana jako dziś, służąc prawdzie i błędów, dobre i złe, w taki sam sposób, nic nie osiągnął, jako że wszystko, co jest szlachetne, święty, wysoki serce jest w depresji, natomiast przestępczości samobójstwa i rozpętania najgorsze podłości pasji, w internecie jest zwolniony.

Powstawanie czysto cywilizacyjny

18Stwierdzono również twierdził, że poprawa nauczania, które sprawiają, że duża ilość formowane i oświeceni, będą utrzymywać w sposób zadowalający z niezdrowych ambicji i utrzymać ją w granicach przyzwoitości i legalności. Jeśli tylko brutalna rzeczywistość mogliśmy przejść każdy dzień z rękami, podczas gdy formacja prowadzi, brakuje solidne wykształcenie religijne i moralne. Młodzieńcze poczucie, niedoświadczeni i zdezorientowany namiętności, może być oślepiony przez niepowołane zasad, które śmiało siać nieokiełznana codzienne gazety z pełnymi rękami, zepsuć rozumu i woli i pielęgnować tego ducha pychy i niesubordynacji, które tak często krajowych i zakłóca spokój publiczny.

Postęp naukowy i techniczny

19Wielkie nadzieje były przypięte do postępu naukowego; i ubiegłego wieku z pewnością tu wykazują nieoczekiwane i wspaniałe. Ale oni także przyniósł te bogate owoce, te z tylu tęsknił i ma nadzieję na odnowienie? Cóż, nauka ma ludzki umysł rozwinięty w swoich lotów nowych światów, rozszerzając swoją dominację natury, a na sto sposobów zostały wykorzystane te osiągnięcia w życiu. Mimo to, wszyscy czujemy, a wiele mówi się otwarcie, że sukcesy są daleko w tyle za oczekiwaniami. Nie można ocenić inaczej, jeśli weźmie się pod uwagę stan duchowy i moralny, statystyki przestępczości, głuchy ferment w najniższych warstw społeczeństwa, rządy brutalnej siły po prawej stronie. Oprócz nędzy ludu, a wymaga jedynie pobieżnie okiem dostrzec niewypowiedziany smutek, który waży na umysły i głęboką pustkę w sercu. Człowiek sprawa być pożyteczny, ale nie mogła mu dać to, czego sami nie posiadają; oraz główne kwestie, które wpływają na jego najwyższym interesom, nauka nie rozwiązała; dążenie do prawdy, dobra, nieskończona pozostaje niedosyt; zwiększone bogactwa i przyjemności ziemi i poprawiając komfort życia mają niepokój serca w żaden sposób ograniczona.

Więc 20 Shall pominąć osiągnięć kultury, nauki, cywilizacji, o umiarkowanej, racjonalnej wolności lub ignorowane? Na pewno nie: Musimy zachować i promować przeciwnie i podtrzymywać jako cennego zasobu; Istnieje tak wiele z natury dobry agent, który ma się wolę i ukierunkowane na dobro ludzkiej rodziny Boga. Należy oddać, ale zamiary Stwórcy zgodne i nie mogą zostać oddzielone od elementu religijnego w leży siła, która nadaje im wartość i czyni je naprawdę owocne. Tu tkwi tajemnica problemu. Każde osłabienie i zniszczenie organizmu ma inspirować swoją bazę do zaprzestania wpływem tych przyczyn, które nadają jej kształt i inwentaryzacja i oddać go z powrotem świeże, zdrowe życie, musi zostać sporządzona w nim wytrzymuje skuteczne bez wątpienia te siły orzeźwiający. W daremnej próbie oderwania się od Boga, społeczeństwo obywatelskie ma nadprzyrodzone i boskie objawienie wyrzucić, a zatem pozbawione mocy życiodajnej chrześcijaństwa, a więc najpewniejszym gwarantem porządku, potężnej więzi braterstwa, z lakierowanego źródłem wszelkiej mocy dla jednostki, jak i społeczeństwa: na tej głupiej odpadów sięga rozpad życia praktycznego. W łonie chrześcijaństwa, więc poprzedni społeczeństwo w błąd musi powrócić, gdy ich znajduje się na coś spokojnego i opiekuńczego.

Jedynym skutecznym REKOMPENSATY

Homecoming do chrześcijaństwa

21Jak chrześcijaństwo posiada w żadnym rekolekcje duszy bez udoskonalając go, a także w życiu publicznym państwa, nie występuje bez celu ponownego silna; z ideą mądrej Opatrzności, nieskończenie dobrego i sprawiedliwego Boga, to posadzone poczucie obowiązku w sumieniu, to osładza cierpienia zaspokojony mu wrogie uczucia, daje bohaterstwo. Gdyby można było przekształcić narodów pogańskich - a taka konwersja oznaczało prawdziwy renesans śmierci do życia - tak, że barbarzyństwo wycofał się do tego stopnia, że ​​kiedy chrześcijaństwo przeniknęło, więc jest nawet dziś tak samo, po straszliwych wstrząsów niewiary narodów i państw można prześledzić ścieżkę aby ponownie.

Homecoming do chrześcijaństwa oznacza powrót do kościoła

22Ale nie wszystko jest powiedziane. Powrót do chrześcijaństwa będzie prawdziwym i doskonałym lekarstwem, jeśli nie wrócą, a miłość znaczy jeden, święty, powszechny i ​​apostolski Kościół.Dla chrześcijaństwa jest realizowany, a zawarte w Kościele katolickim, duchowym i doskonały w wysoce Society, który jest Mistycznym Ciałem Chrystusa i jego widzialną głową, Papież, następca apostołów. Przedstawia ona jako córka i dziedziczka Zbawienia kontynuowania misji Zbawiciela; oni szerzyć Ewangelię na ziemi i bronił go własną krwią, a opierając się na ich obiecanego napastnika i wiecznego raz spotkali, bez konieczności pogodzenia się z błędem, że stał się misji nauczania Chrystusa niezmienione aż ostatni zachowanie stuleci. Jako nauczyciel mianowany moralności Ewangelii nie jest tylko dla kołdrę i zbawca dusz, ale także niewyczerpane źródło miłości i sprawiedliwości, a także mistrz i strażnika prawdziwej wolności i jedynej możliwej równości. Wnosząc nauczanie swego Boskiego Założyciela wniosku, że posiada wszelkie prawa i przywileje w firmie powinna zważony bezstronność właściwe granice pionowo. Równość, które głosi, że widocznie wymagane przez charakter różnic społecznych może nietknięte; anarchia, które nastąpiły po wyzwolonego od wiary i od lewej do samej przyczyny, aby zapobiec zapewnia, że ​​wolność przynosi, prawa do prawdy nie boli, że są wyższe niż swobody co do praw sprawiedliwości, które są wyższe niż w większości i przemocy, a nie prawa Bożego, które są większe niż prawa człowieka.

Blessing praca królestwo Kościoła na rzecz społeczeństwa

23Nie mniej liczne są jego dobroczynne skutki w życiu rodzinnym. Nie tylko jest to mocno wszystkich list, z którym pobłażanie sobie z niewiernymi to samo zagrożenie, założyli ją i zadbanie nawet małżeństwie i jego nierozerwalności, chroni i promuje w nim uczciwość, wierność i świętość. Podobnie, są one wsparcie porządku publicznego oraz stan i mocny chwyt; bo z jednej strony podnosi skuteczną władzę, a po drugie, to jest, ale rozsądnych i uzasadnionych wysiłków reformatorskich tych podmiotów wobec życzliwe; sprawia, że szacunek i posłuszeństwo wobec władzy i obowiązku zawsze i wszędzie obronie niezbywalnych praw sumienia. Tak więc posłuszeństwo wobec Kościoła są ludzie utrzymać tę samą odległość z niewoli i od despotyzmu.

24Zwłaszcza w świetle tej boskiej mocy było od początku Naszego Pontyfikatu Nasze pracowitych starań, by uczynić zbawczej aspiracji kościoła we właściwym świetle i rozprzestrzeniają się tak daleko, jak to możliwe ze skarbem ich nauczania i ich korzystnego wpływu. Ten cel były główne akty w naszym pontyfikatu, zwłaszcza encyklika o filozofii chrześcijańskiej, wolność człowieka, małżeństwo chrześcijańskie, masoneria, władze publiczne, chrześcijański porządek państwowy, socjalizm, kwestia pracy, główne obowiązki obywateli chrześcijańskich oraz powiązanych elementów. Mamy jednak na celu nie tylko nieść światło zrozumienia i oświecenia, ale naszym najgorętszym pragnieniem było, aby przenieść serce i oczyścić i rozwijać się poprzez nasze wysiłki chrześcijańskich cnót wśród narodów, aby zobaczyć. Dlatego nie przestaje upomnieć i doradzić, aby kierować poczucie wiernych od towarów niezniszczalne i uczyć ich jak ordynacji materiału duchowa, człowieka do Boga, ziemskiego pielgrzymowania do życia wiecznego .. Bł Pana, Nasze słowo może przyczynić się do wzmocnienia wielu ludzi w swoich przekonań wychowywać je lepiej w trudnych problemów współczesności, aby pobudzić ich zapał i promowanie różnorodnych prac, które zostały utworzone we wszystkich krajach i wciąż powstają, zwłaszcza na rzecz wydziedziczonych klas wywołanych przez te chrześcijańską miłość ponownie, co znajduje swój preferowany obszar działalności wśród ludzi. Kiedy zbiór, Czcigodni Bracia, nie był obfity, więc chcemy czcić Boga w tajemnicach Jego sprawiedliwość, i prosić go w tym samym czasie, zmiłuj się na ślepotę tak wiele osób, na które, niestety, obawiając działanie apostoła znajduje zastosowanie: "Deus huius saeculi excaecavit Mentes infidelium, ut non fulgeat illis illuminatio Evangelii gloriae Christi ,, (2 Kor 4,4) - ". bóg tego świata zaślepił serca niewiernych, że nie emitować oświetlenie ewangelii chwały Chrystusa"

Skarg ateistą przeciwko Kościołowi

25O ile jednak, jak Kościół katolicki prowadzi swoją gorliwość dla moralnego i materialnego dobra ludzi, niestety wzrosnąć z zazdrości synów ciemności przed nimi i pozostawić bynajmniej niedoświadczony, aby przyciemnić blasku swego Boskiego piękna i ożywczy i hamują aktywność odkupieńczą. Ilu fallacies dostosowania ich do tego, jak wiele oszczerstw! I jeden z najbardziej podstępnych forteli jest do kościoła przed niedoświadczonych masy i podejrzane rządy, które zostaną przedstawione tak, jakby był respondent postępu naukowego, jest wrogiem wolności, ponieważ zakładają praw stanu i umożliwienia interwencji w dziedzinie polityka. Głupie zarzuty, powtarzane tysiąc razy a tysiąc razy obalone przez powodów, przez historię i przez pokrywającym zeznań wszystkich prawych ludzi i wszystkich przyjaciół prawdy!

Kościół jest wrogiem nauki i kultury?

26Kościół wrogiem nauki i kultury? Oczywiście, jest to czujność opiekuna objawionego depozytu wiary; Ale to sprawia, że ich czujność tylko zasłużony patronki nauki i pielęgnować każdą prawdziwą kulturę. Nie, że umysł jest objawieniem Słowa Bożego otwiera się, co jest najwyższą prawdą i źródłem wszelkiej prawdy, nigdy nie jest w żaden sposób nie wpływa na racjonalnej wiedzy; Raczej belki nadal rozdawanie Boskiego świata umysł ludzki większą moc i klarowność, zachowując go w ważniejszych pytań przed dywagacje niepewność i od błędu. Dziewiętnaście wieków chwały przy okazji, katolicyzm nabyć we wszystkich gałęziach wiedzy, zupełnie wystarcza, by zniszczyć to fałszywe twierdzenie. Kościół katolicki należy przypisać zasługę w tym, że mądrość chrześcijańska, bez których dziś byłby świat w ciemnościach pogańskich zabobonów i dolnej rozprzestrzeniania barbarzyństwa i bronił, drogocenne skarby literatury i nauki starożytności zachowany i przekazany potomstwu, by otworzyły pierwszych szkół podstawowych i stworzył uniwersytety, które nadal istnieją w naszych czasach w swojej starej chwały wreszcie najbardziej znanych artystów prezentowane rękę i włożyć do ich ochrony i literaturze, najwyższą, najczystszą i najbardziej chwalebne pomysły weszły mieć.

Kościół jest wrogiem wolności?

27Kościół jest wrogiem wolności? Jak skręcona, ale termin, który zawiera jedną z najcenniejszych darów Bożego w sobie i musi teraz służyć uzasadnieniu nadużyć i bezprawia! Jeśli mamy na myśli wolność bezprawia i arbitralności niezwiązany, więc Kościół potępi pewnością, ale także każda osoba myśli prawnej; Ale jeśli mamy na myśli wolność racjonalnego prawo być wszędzie bez przeszkód zgodnie z normami prawa wiecznego jest dobre, co dokładnie musi być wolność, jeśli one godne człowieka i społeczeństwa powinna korzystać - tak łask, promuje i chroni nikt nie więcej niż Kościoła. Była tam, tak, ludzkość poprzez ich nauczaniu i działaniu ciśnienia niewoli uwolniony ogłaszając wielkiego prawa równości i braterstwa człowieka; miały one miejsce w każdym czasie, jak Schirmerin słabych i uciśnionych przeciwko naruszaniu tych u władzy; Zapłaciła wolność sumienia chrześcijańskiego z drogiej cenie krwią męczenników; dała dziecko i kobietę przyrodzonej godności pleców, równości społecznej i szacunku; pomógł stworzyć cywilne i stanowych wolność narodów i utrzymaniu.

Kościół, wrogiem państwa?

28Kościół przypisuje sobie praw stanu i pozwolił interwencji w dziedzinie polityki? Ale Kościół jest świadom i naucza, że jej Boskiego Założyciela nakazał dać Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co daje Bóg, a umieścić jako niezmiennego i wiecznego oddzielenia tych dwóch potęg, każdy w swoim własnym terytorium jest całkowicie niezależny; szczęśliwy rozwód, który przyczynił się tak bardzo do rozwoju kultury chrześcijańskiej. Twój duch miłości jest dowolny wrogie zamiary zdalnie; oni po prostu chcą państwo stać ich działalności, choć sam obiekt, ludzie i społeczeństwo, aby włączyć, ale w sposób i z wysoką bramki, podobnie jak ich boskiej misji. Gdzie micrograph swoją pracę bez podejrzenia, że ułatwiają one tylko osiągnięcia niezliczonych korzyści wymienionych powyżej. Podejrzewać Kościoła egoistycznych celów, nie jest niczym więcej niż starego oszczerstwa którego ich potężnymi wrogami służył jako pretekst do połysku nad ich prześladowania; a historia, postrzegane w sposób bezstronny, zeznał, że Kościół pełni, aniżeli kiedykolwiek próbować przemocy, ale nawet, na obraz swego Boskiego Założyciela, często stają się ofiarami przemocy i niesprawiedliwości, a to właśnie dlatego, ich siła w siłę myśli i prawdy nie jest broń.

Masonerii AS stado ANTI KOŚCIOŁA MAKE PROPERTIES

29Więc te i podobne zarzuty wynikają z czystej złośliwości. I w tym nieuczciwi i niszczącej pracy idzie do przodu cały drugi pracuje w ciemnym Association, która określoną w firmie od wielu lat jako śmiertelnej choroby i niszczy ich zdrowie i witalność. Jako spójny wcielenie rewolucji jest karykaturą spółki, której celem jest regulują obowiązujące prawo społeczeństwa w tajemnicy, a jej cała racją bytu jest w stanie wojny przeciwko Bogu i Jego Kościołowi. To nawet nie być konieczne podanie ich nazwy; bo wszyscy myślą w tym opisie natychmiast masoneria, z rodzaju Rozmawialiśmy wyraźnie w Naszej encyklice Humanum z dnia 20 kwietnia 1884. Mamy w swoich szkodliwych tendencji, ich fałszywe doktryny, ujawnił jej śmiertelne działanie. To skojarzenie obejmujące niemal wszystkie narody z jego ogromną moc i łączy się z innymi tajnych stowarzyszeń, które następnie przekazuje je do ukrytych wątków, że ma w tym, że z korzyści, jakie to im przyznaje, przyciąga ich przyczep oraz przewody szybko obietnicami wkrótce odchylane przez zagrożeń dla swoich zamiarach, osiągnęła punkt, że przeniknęła do wszystkich klas społecznych, a więc do powiedzenia tworzy stan niewidoczny bez obowiązków w zakresie stanu prawnego. Zainspirowany przez ducha Szatana, który, jak mówi Apostoł, czasami podaje się za anioła światłości (2 Kor 11, 14) wie, jak włączyć, chwali jego wysiłki humanitarne, lecz wykorzystuje wszystko, od celów tajnego stowarzyszenia, a jednocześnie twierdzi się nie mieć na uwadze cele polityczne, rozwinął daleko idące działania w prawodawstwie i administracji państwa; podczas gdy na zewnątrz szanuje istniejących organów, a nawet religię, szukał jako najwyższy cel (i jego własne statuty to potwierdzić) zniszczenie Kościoła i państwa, które są uważane przez niego za wrogów wolności.

30Okazuje się coraz bardziej jasne, że wpływ i zaangażowanie tego stowarzyszenia, stała molestowanie przeciwko Kościołowi i zwiększając nasilenie ostatnich atakach w dużej mierze należy przypisać. I rzeczywiście, jednoczesność prześladowań, które niedawno złamał się jak burza w niebieskim, bez powodów, które miałyby wpływ odpowiednio; ten sam rodzaj przygotowania przez codziennej prasy, zgromadzeń publicznych i spektakli teatralnych; wykorzystanie wszystkich przeprowadza te same broń oszczerstwa i Volksaufhetzung - to wszystko wskazuje na ujednoliconego planu i źródła rozwiązania jednej i tej samej linii środkowej. Publikacja na drodze, co jest z tym długo wcześniej podjętej planu w związku, który zaczyna być realizowany na dużą skalę w akcie amplifikacji z nas już wyliczone obrażenia, zwłaszcza religijnej instrukcji odepchnąć aż do całkowitego jej zniesienia, a więc obojętny i niewierzących generacji wychowywać do ataku przez moralności mediów Kościoła, aby ich religijne pogardę celnej i zbezcześcić ich święta.

31Jest rzeczą oczywistą, że kapłaństwo katolickie nazywa się rozprzestrzeniać i zarządzać jego tajemnice religii jest atakowany z wielką goryczą, aby zmniejszyć jego autorytet i prestiż wśród ludzi. Tak, wyzwania spożywać codziennie: jeden wypacza jego działania, podejrzanych i oskarżonych to wspólne sposobów; a wszystko to rośnie proporcjonalnie do bezkarności, że można się spodziewać. Aby wprowadzić nową zło do tych, które będą, kler ma od dłuższego czasu cierpiał z powodu służby wojskowej, która pozbawia go odpowiedniej edukacji religijnej i w wyniku wywłaszczenia mienia kościelnego, który przekazał pobożnego hojność wiernych.

32oraz organizacje wyznaniowe i religijne, które są nie mniej konto dla chwały religii jako społeczeństwo, w którym ewangeliczne są, tak jak oni w ten sposób naliczane w oczach wrogów Kościoła nowy winy, przedmiotem nienawiść i pogarda stać. I z bólem Musimy pamiętać, jak zostały one niedawno dotknięte niezarobkowych środków złośliwymi musi potępić żadnego myśliciela prawną w najwyższym stopniu. Nic nie mogła chronić przednia: nie ona nienagannie wobec którego nawet nie wróg mógłby podnieść poważne i uzasadnione zarzuty; nie prawo naturalne, które pozwala na tworzenie stowarzyszeń w dobrym celu, a nie z prawem państwa, które sankcjami; ani wdzięczności ludzi za cenne usługi, które uczyniły go medalem w dziedzinie nauki i sztuki, poprzez rekultywację i uprawy gleby i rozległej działalności charytatywnej dla wielkiej masy ubogich. Mężczyźni i kobiety pojawiły się od ludzi, którzy dobrowolnie zrezygnować z przyjemności rodziny z ich młodości, ich talent, cały ich praktyki i życia poświęcić dla dobra bliźniego w spokojnej interakcji zostać odrzuceni jako bandę złoczyńców, a to ze względu na stale rozszerzonymi wolności.

33Ale to nic dziwnego, że dzieci wolą być spustoszony, gdy sam ojciec, głowa Kościoła katolickiego, papież w Rzymie, nie ma lepszego Zabieg trwa! Te fakty są dobrze znane. Z reguły świeckiej pozbawiła go tej niezależności, których potrzebuje dla swojej boskiej misji na całym świecie. To zmusiło go do zamknął się w swoim mieście Rzym w domu. Ciśnienie wrogie siły, które miało na celu zagwarantowanie przez mdłe zapewnień i obietnic wątpliwych dla jego reputacji i jego wolności, popchnął go w nienaturalnej pozycji, co jest niesprawiedliwe i jego sierpnia biuro niegodnego. Wiemy aż nadto dobrze, jakie przeszkody można umieścić papieża w sposób, jak często błędnie interpretuje jego intencje i narusza jego godności. Jest coraz bardziej oczywiste, że to było w przyczepie, stopniowo podważana przez kradzież świeckiego panowania, duchowa moc Głowy Kościoła, które mają swoją prawdziwą przypadkowo przyznał autor już jednoznacznie. Zadanie jednak nie jest niewskazany tylko pod względem ich skutków, ale też niebezpieczne dla porządku społecznego. Ponieważ sztuczki, że jedna prowadzi do przekonania, które spełniają jednocześnie w samym sercu społeczeństwa. Bóg dał człowiekowi charakter zasadniczo społeczny, posiada w swojej Opatrzności założył Kościół i umieścić je na górze Syjon, a Pismo to ujął, że mogą one służyć jako światło, a belki nawożenia ich światło do kolektora wzory ludzkiego społeczeństwa dać życie rozwijać, w której uczy od zasad niebiańskiej mądrości, o których przestrzeganie mogą organizować swoje relacje w najlepszy sposób. Społeczeństwo tak, że wpływy z wymyka kościelnych, na niej opiera się w znacznej mierze pod ręką, zawsze musi tonąć głębiej lub rozpaść się pod gruzami, ponieważ oddziela to, co Bóg chciał wiedzieć podłączony.

Niezachwiana żywotności Kościoła

34Staliśmy niestrudzenie podkreślając mocno te prawdy przy każdej okazji, i chciał zrobić jawnie ponownie w tej niezwykłej okazji to teraz. Dałby Bóg, aby wierni z niezbędnej energii i wgląd czerpak do skuteczniejszego ogólny oraz kopię koordynować swoje działania; a także jak przeciwnika czerpać z wiedzy, że robią niesprawiedliwość winy, gdy idą do Kościoła, kochającą matkę i lojalnych dobroczyńcą ludzkości.

35Jednak nie chcemy smutny obraz ich obecnej sytuacji wiernych do Boga pomóc uczynić chwiać w stałym zaufaniem. On w końcu przyznać zwycięstwo, kiedy i jak chce. Głębokie Niestety jesteśmy w dół do samego serca w to, ale wolne od lęku o istnieniu kościoła, która jest nieśmiertelna. Prześladowanie jest, jak już powiedziałem na początku, ich dziedziczenia; Bóg wie, jak osiągnąć wyższy, bardziej kosztowny cel w testowaniu i ulepszaniu swych dzieci przez nią. Ale choć pozwala mu taką niechęć i opór, ujawnił to, ale jednocześnie jego boska pomoc, która zabezpiecza przez nowe, nieprzewidziane ekwiwalentów środków pieniężnych oraz wzrostu rośliny, tak, że siły, które sprzysięgli zrujnować jego Kościół nie rozstrzygający. Naucz dziewiętnaście wieków istnienia pośród nieustannie zmieniających Tides ludzkiego losu, że sztormy bez potrząsając jego podstaw przejść obojętnie.

36I słusznie, bierzemy serce; bo nawet w obecności nie brakuje obiecujących oznak, nie pozwól nasze zaufanie Waver. Trudności są wyjątkowo duże i przerażające, to prawda, ale grać w sobie, lecz również operacje na naszych oczach, które mówią o wspaniałej łasce i mądrości, jaką Bóg spełnia swoje obietnice. Tak, podczas gdy tak wiele siły jednoczą przeciwko Kościołowi i pomoc ludzka brakuje niemal w całości, jest nadal duża, jak na świecie i rozprzestrzenia im imperium między narodami we wszystkich strefach klimatycznych. Nie, książę tego świata nie może odbić swoje królestwo ongi, ponieważ Chrystus go wyrwał; Ataki Szatana rzeczywiście może spowodować wiele szkód, ale nie dotrze do miejsca przeznaczenia. Już niebiański pokój jest z pomocą Ducha Świętego, którego żywa dotyk przenika do kościoła, sporządzony nie tylko jednostki w sercach dobre, ale w całym świecie katolickim; spokój, który nieprzyćmionym rozwija się od jedności biskupów ze Stolicą Apostolską, jedność, która jest coraz bardziej intymne niż kiedykolwiek wcześniej i wspaniały kontrast do formy agitacji, niezgody i gwaru tajnych stowarzyszeń, które rozprzestrzeniają się stale i spokój społeczeństwem przeszkadzało! To samo harmonia łączy biskupów z ich duchownych a te z kolei z laikatu katolickiego i jest siłą napędową dla różnych prac gorliwi miłości. Poprawiono i wolna od względów ludzkich w celu włączenia świeckich katolików wraz z jednomyślnym działaniu i zbierają się w hochherzigem rywalizacji na obronie świętej sprawy wiary. Tak, to jest jedność, że wcześniej tak bardzo zestresowana, a teraz zaszczepić nowo i błogosławimy, tak, że w coraz większym stopniu rośnie silny i jak impregnować ściany przeciwstawić się atak wrogów Boga.

37Nie jest więc zaskakujące, że tak wielu grup religijnych w kościele tylko kiełkować w naszych czasach drzewka u stóp drzewa, ponownie wzmocnione i ponownie zjednoczyć na nowo. Żadna forma pobożności chrześcijańskiej, że nie umieszcza ich opieką w nich, mogą one odnosić się do Zbawiciela i jego uroczych tajemnic, jego potężnej matki lub świętego, który świeci w szczególności cnoty świetności. I w tym samym czasie każda forma miłości chrześcijańskiej jest zapomniany; działają one w dowolny sposób w dowolnym miejscu na wychowanie religijne młodzieży, w zakresie pielęgniarstwa w uniesienie moralności publicznej oraz wsparciu wywłaszczonych klas. I jak szybko ten ruch będzie z kolejnym rozprzestrzeniania sukcesu, jeżeli działania tylko nie tak często niesprawiedliwe i wrogie umieścić swoje przeszkody.

38A Pan Kościoła tak energicznym uzyskane w cywilizowanych krajach, gdzie istnieje już od dłuższego czasu, daje nam nową nadzieję poprzez pocieszenia dzięki gorliwości swoich misjonarzy; nad przeniesieniem zagrożenia, niedostatku i ofiar wszelkiego rodzaju, że nie zniechęca ich liczba jest raczej wzrosła, a więc idą do wygrania całych obszarów Ewangelii i cywilizacji i robić godną podziwu wytrwałością, choć być wynagradzany z redukcją i oszczerstw jest, jak kiedyś ich boskiego Mistrza.

39nasz smutek jest zatem hamowane przez wiele pociechy, pośród trudów walki, znajdziemy bardzo, że daje nam siłę i nadzieję. Fakt ten powinien dołożyć wszelkich wnikliwe obserwator nie zaślepiony pasje, starannie i niech sobie sprawę, że Bóg nie pozwala ludziom z punktu widzenia ostatecznego celu całego jego życia jako takiego i dlatego przemówił do niego, nawet teraz w swoim Kościele przemawia, który jest obsługiwany tak widoczny z boskiej rady, że Bóg sprawia, że oczywiste jest, aby znaleźć to, co boczną prawdę i zbawienie. W każdym razie, to dalsze wsparcie będzie służyć nasze serca zaszczepić mocną nadzieję, która jest w tej chwili, boska opatrzność ustalił prawdę mgłę, z którą chcesz ukryć go zgrać i błyszczeć jaśniej w niezbyt odległej przyszłości i że duch Ewangelii będzie ożywić zmęczone i chorych członków tej dysfunkcyjnej społeczeństwa.

Zachętę do walki i modlitwie przed ateizmem

40Więc jest dla nas bardzo ważne, Czcigodni Bracia, podjąć kroki w celu przyspieszenia dzień miłosierdzia Bożego i chętnie uczestniczą jako nasz obowiązek bronić i rozprzestrzeniać swoje królestwo na ziemi. Dla ciebie to zachęta nie jest wymagane; Twoja troska jest nam znane. Niech płomień, który płonie w waszych sercach, w coraz większym stopniu, wszyscy słudzy Pana stan zapalny, który uczestniczy w pracy. Oni są w bezpośrednim kontakcie z ludźmi i wiedzą dokładnie, jego życzenia, jego potrzeby, jego cierpienia, jak również wykazy i uwodzenia, z których jeden usidlony go. A jeśli tak, napełniony Duchem Jezusa Chrystusa, poza wszelkimi namiętności politycznych, łączyć swoją pracę z Ciebie, uda im się z błogosławieństw Bożych cudów: dzięki ich słowu będą oświecić masy, przez łagodność ich współżycia ciągnij za serce i miłością pomóc im ciągłą poprawę ich sytuacji. - A duchowni, wspierana przez sprytnego, aktywnej współpracy wszystkich wierzących dobre intencje; tak są synowie, którzy doświadczyli czułą opieką matki, Kościoła, spłacić ją w obronie honoru i reputacji za opłatą. Każdy może się do tego przyczynić posłuszna, bardzo zasłużonych prac: uczonych i pisarzy z przeprosinami oraz w prasie codziennej, oznacza to, elektrownie, które nadużywają naszych przeciwników tyle, że ojcowie i nauczyciele poprzez chrześcijańskiego wychowania dzieci, władz i przedstawicieli narodu przez siła w odpowiednich zasad i nieskazitelność charakteru, wszystko przez nieustraszonego wyznawaniu swej wiary. - Nasz czas wymaga obfite usposobienie, wspaniałomyślny decyzje, ścisłe przestrzeganie dyscypliny. To musi być szczególnie w ufnej doskonałej zgodności z dyrektywami Stolicy Apostolskiej do omówienia, ponieważ jest to najlepszy sposób, aby rozwiązać niebezpieczeństwo podziałów poglądów partyjnych, lub przynajmniej złagodzenia i wszystkich sił do jednej porcji wyższy cel, zwycięstwo Jezusa Chrystusa w Jego Church.

41To jest obowiązkiem katolików; skończonego sukces zależy kto ogląda starannie modę o swoim nieskazitelnym oblubienicy, co jest napisane: "Jezus Chrystus heri et hodie, ipse et w saecula" (Hbr 13, 8) - Jezus Chrystus wczoraj i dziś, w . wiecznością "niemu ocenić w tej chwili, nasza pokorna i żarliwa modlitwy, do tego, który za erring ludzkość oddawał się w swej niekończącej się miłości wzniosłej ofierze przebłagalnej; Temu, który, choć niewidoczne dla tajemniczych statków jego Kościół jest i polecenia na morze i szalejące wiatry i może uspokoić burzę. - a ty, Czcigodni bracia, z pewnością łączy nas błagać, żeby nieszczęścia gnić, która waży na firmy, tak że promień boskiej światło wszystkich oświecić tych, którzy nienawidzą, być może bardziej z niewiedzy niż złośliwości, religię Chrystusa i prowadzenia w tym ludzi dobrej woli, rysować nową odwagę w świętej gorliwości. Więc może dlatego, że wkrótce triumf prawdy i sprawiedliwości blisko, szybko, jak rodzina ludzka szczęśliwsze dni spokoju zostać przyznane!

błogosławieństwo

42Otrzymuj tymczasem jako zastaw łaski heißerflehten dla was i dla całego koncernu duszpasterskiej wiernym powierzył Apostolskiego Błogosławieństwa, które przekazujemy wam z całego serca!

Dan w Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 19 marca 1902

rok dwudziestego piątego Naszego Pontyfikatu

Papież Leon XIII.

 

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
712589