BM 7Ukazał się 7 tom Biblioteki Mariologicznej Niepokalana Matka Chrystusa. Materiały z sympozjum mariologicznego Lublin, 23-24 kwietnia 2004 roku. Tom zawieraja materiały z sympozjum zorganizowanego z okazji 150 rocznicy ogłoszenia Dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, bullą Piusa IX Ineffabilis Deus. Przeprowadzona refleksja naukowa nad nad dogmatem Niepokalanego Poczęcia ma pobudzić do zastanowienia się „nad jego aktualnością, teologiczną doniosłością oraz praktycznymi konsekwencjami”

Czytaj więcej…

BM 6Pojawił się 6 tom Biblioteki Mariologicznej Odkrywanie różańca. Materiały z sympozjum mariologicznego. Kraków, 24-25 kwietnia 2003 roku. Niniejszy tom zawiera materiały z sympozjum poświęconego tematyce różańca. Okazją do odbycia sympozjum było ogłoszenie przez Jana Pawła II dnia 16 października 2002 roku Listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae,  oraz ogłoszenie przez Niego Roku Różańca, trwającego do 16 października 2003 roku. Sympozjum podjęło rozważania w dwóch perspektywach: historycznej i współczesnej.

Czytaj więcej…

BM 5Ukazał się 5 tom Biblioteki Mariologicznej Maryjne orędzie z Gietrzwałdu. Materiały z sympozjum mariologicznego. Gietrzwałd, 13-15 września 2002 roku. W publikacji zamieszczono treści różniące się nieco od tematyki prezentowanej w poprzednich tomach, które można określić mianem dogmatycznych. W niniejszym tomie przedstawione zostały tematy związane z objawieniami maryjnymi w Gietrzwałdzie, które miały miejsce w roku 1877. Okazją do zajęcia się tym tematem była 125 rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Czytaj więcej…

BM 4Pojawił się 4 tom Biblioteki Mariologicznej Przez Jezusa do Maryi. Materiały z sympozjum mariologicznego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Licheń, 26-27 października 2001 roku. Niniejszy tom swoją niezwykłością znacząco zapisze się w dziejach mariologii, bowiem jako pierwszy podejmuje i rozwija temat Przez Jezusa do Maryi. Treść tomu wypełnia refleksja nad zaskakującymi słowami Jana Pawła II, które wypowiedział 24 września 2000 roku na zakończenie światowego Kongresu Mariologicznego: Ad Mariam per Iesum, które zdają się odwracać dobrze znaną zasadę Per Mariam ad Iesum. W 15 artykułach dokonano spojrzenia na Maryję przez Jezusa, poczynając od refleksji nad tekstami biblijnymi, a na nauczaniu Jana Pawła II kończąc.

Czytaj więcej…

BM 3Ukazał się 3 tom Biblioteki Mariologicznej Mariologia na przełomie wieków. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Niepokalanów, 27-28 października 2000 roku. Mariologia na przełomie wieków to najpierw mariologia, jaka doszła do głosu na XX Międzynarodowym Kongresie Mariologiczno-Maryjnym w Rzymie, to wpisanie mariologii w trynitologię w duchu kongresowego tematu: Misterium Trójcy Świętej a Maryja… Drugi temat wyznaczyła, niejako w sposób naturalny, 50-rocznica ogłoszenia przez Ojca świętego Piusa XII dogmatu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny… W Roku Jubileuszowym świat chrześcijański zwrócił na nowo oczy na Fatimę, a to przede wszystkim za sprawą ogłoszenia tzw. trzeciej tajemnicy fatimskiej. Z tej też racji temat objawień fatimskich i miejsca tego światowego sanktuarium maryjnego w życiu Kościoła stał się również przedmiotem refleksji naszego jubileuszowego sympozjum…

Czytaj więcej…

BM 2Pojawił się 2 tom Biblioteki Mariologicznej Trójca Święta a Maryja. Materiały z sympozjum mariologicznego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Częstochowa, 6-8 września 1999 roku. PTM, niesione wysoką falą ogólnokościelnego programu przeżywania wielkiego Jubileuszu Roku 2000, podjęło temat wyznaczony na światowy Kongres Mariologiczny. Organizatorzy w rzymskiej centrali sformułowali kierunki roztrząsania podstawowego problemu: w Biblii, w patrystycznej tradycji, w średniowieczu, w czasach nowożytnych i współczesnych, w teologii prawosławnej i reformowanej, w liturgii, w dialogu ekumenicznym, w duchowości, w pobożności ludowej oraz w ikonografii.

Czytaj więcej…

BM 1Ukazał się 1 tom nowej serii „Biblioteka Mariologiczna”: Duch Święty a Maryja. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Mariologii KUL oraz Oddział PTT w Częstochowie. Częstochowa, 22-23 maja 1998 roku. Czytelnik znajdzie w tym tomie 13 artykułów, a także inne ciekawe wnioski teologiczne i praktyczne, do jakich doszli uczestnicy sympozjum w trakcie dyskusji panelowej. Temat został zaprezentowany w czytelny i logiczny sposób, wychodząc od źródeł biblijnych, a na nauczaniu Jana Pawła II kończąc.

Czytaj więcej…

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!
Duchu Prawdy, który przenikasz
głębokości Boże, żywa pamięci
i proroctwo Kościoła, prowadź ludzkość
do uznania w Jezusie z Nazaretu
Pana chwały, Zbawiciela świata,
najwyższe spełnienie dziejów.

Duchu Stworzycielu,
tajemniczy twórco Królestwa Bożego,
mocą Twoich świętych darów
wspomagaj Kościół,
aby odważnie przekroczył próg
nowego Tysiąclecia
i niósł przyszłym pokoleniom
światło zbawczego Słowa.

Duchu świętości,
Boskie tchnienie, które porusza wszechświat,
przyjdź i odnów oblicze ziemi.
Wzbudź w sercach chrześcijan
pragnienie pełnej jedności,
aby byli dla świata
skutecznym znakiem i narzędziem
wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem
i jedności całego rodzaju ludzkiego.

Duchu komunii,
duszo i podporo Kościoła,
spraw, aby bogactwo charyzmatów i posług
umacniało jedność Ciała Chrystusowego;
spraw, aby wierni świeccy,
osoby konsekrowane
i wyświęceni szafarze sakramentów
wspólnie dążyli
do budowania Królestwa Bożego.

Duchu Pocieszycielu,
niewyczerpane źródło radości i pokoju,
pobudzaj do solidarności wobec potrzebujących,
dodaj chorym otuchy,
wystawionych na próby obdarz ufnością i nadzieją,
ożyw we wszystkich chęć czynnego zaangażowania
w budowie lepszej przyszłości.

Duchu mądrości,
który nawiedzasz umysły i serca,
spraw, aby postęp wiedzy i techniki
służył życiu, sprawiedliwości i pokojowi.
Wspieraj dialog z wyznawcami innych religii,
pomóż różnym kulturom
otworzyć się na wartość Ewangelii.

Duchu życia,
za Twoją sprawą Słowo stało się ciałem
w łonie Dziewicy,
Niewiasty, która milczy i słucha.
Ucz nas wrażliwości
na tchnienia Twojej miłości
i gotowości do odczytywania zawsze znaków czasu,
które stawiasz na drogach historii

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!
Tobie, Duchu miłości,
wraz z Ojcem Wszechmogącym
i Synem Jednorodzonym
wszelka cześć i chwała
po wszystkie wieki wieków.

Amen.

Podkategorie

Pilne informacje na 1 stronie

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
689174