Ks. abp dr Wacław Depo Z ogromną radością pragnę poinformować, że J. Ekscelencja Ks. abp dr Wacław Depo, metropolita częstochowski – zechciał zaszczycić Polskie Towarzystwa Mariologiczne poprzez fakt wstąpienia w nasze szeregi. Przyjęcie Księdza Arcybiskupa na członka zwyczajnego Polskiego Towarzystwa Mariologicznego miało miejsce w czasie uroczystości odpustowych w dniu 16 listopada 2012 roku w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej.

Ks. Wacław SiwakDnia 13 listopada 2012 roku na wniosek Komisji Habilitacyjnej, Rada Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podjęła uchwałę o nadaniu ks. dr Wacławowi Siwakowi stopnia naukowego doktora habilitowanego. Jest to pierwszy stopień doktora habilitowanego z teologii uzyskany według zasad nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

BM 15Pojawił się 15 tom serii Biblioteka Mariologiczna Maryjny kształt świadectwa. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich. Częstochowa, 22-24 września 2011 roku. Zgromadzone tu materiały to owoc sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz spotkania Kustoszów Sanktuariów Polskich, które odbyło się w Częstochowie w dniach 22-24 września 2011 roku. Sympozjum zostało pomyślane jako przygotowanie do roku duszpasterskiego 2012/13, którego hasłem są słowa: „Być solą ziemi", czyli zadanie dawania chrześcijańskiego świadectwa wobec świata.

Czytaj więcej…

W maryjnej szkole komuniiNakładem Wydawnictwa Święty Wojciech ukazały się Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej „W maryjnej szkole komunii”. Są to pomoce duszpasterskie, przygotowane przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne oraz Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, dla pogłębienia pobożności maryjnej w kontekście tematu roku duszpasterskiego „Kościół naszym domem”.

BM 14Pojawił się 14 tom serii Biblioteka Mariologiczna „Oto Matka Twoja”. Maryja w życiu kapłana. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotania kustoszów sanktuariów polskich, Bochnia 23-24 września 2010 roku. XIV tom Biblioteki Mariologicznej, wydawanej przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne, poświęcony jest obecności i znaczeniu Najświętszej Maryi Panny w życiu kapłana.

Czytaj więcej…

Logo PAMIO. prof. Bogusław Kochaniewicz OP, członek Rady Zarządzającej Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej przekazał decyzje podjęte na ostatnim listopadowym posiedzeniu Rady. 1. Kolejny Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny odbędzie się w dniach 6-9 września 2012 roku w Rzymie w siedzibie Uniwersytetu Papieskiego „Antonianum”. 2. Dnia 4 czerwca 2011 roku w Rzymie odbędzie się seminarium przygotowujące ten Kongres, w którym uczestniczyć będą członkowie Rady Zarządzającej PAMI oraz przewodniczący narodowych Towarzystw Mariologicznych. 3. Ukazał się I tom Akt Kongresu Mariologicznego, jaki odbył się w Lourdes w roku 2008.

BM 13Pojawił się 13 tom serii Biblioteka Mariologiczna Całaś piękna jest, Maryjo. Mariologia na drodze piękna. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszy sanktuariów polskich, Skarżysko-Kamienna, 11-12 września 2009 roku. Tom ten to pokłosie sympozjum mariologicznego, zorganizowanego przez PTM w Skarżysku-Kamiennej. Stało się ono miejscem nie tylko modlitwy i refleksji teologicznej, ale także braterskiego spotkania, a przede wszystkim bardzo owocnej wymiany poglądów i doświadczeń między teologami a duszpasterzami: było spotkaniem teorii z praktyką codziennego duszpasterzowania.

Czytaj więcej…

Ks. Lucjan BalterDnia 16 lutego 2010 roku we wczesnych godzinach rannych zmarł nagle ks. prof. dr hab. Lucjan Balter SAC, wybitny teolog i mariolog, wieloletni członek zarządu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i członek zwyczajny Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej. Przeżył 74 lata, ponad 50 lat jako kapłan.

Podkategorie

Pilne informacje na 1 stronie

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
689158